23.6.2021 Uimista Littoistenjärvessä ei suositella

Sinilevä on runsastunut nopeasti ja 22.6.2021 otettujen näytteiden perusteella sinilevä on myrkyllistä. Nyt ei ole oikea aika uida Litsassa!

Myös Liedon kunnan Järvelästä saman päivän aamulla (22.6. klo 9:50) ottamassa näytteessä esiintyi runsaasti sinilevärihmoja (L-SVYT 23.6). Ne ovat lajeja, joiden tiedetään voivan erittää myrkyllisiä yhdisteitä ja näin on nyt käynyt, kuten Turun yliopiston tulokset osoittavat. Vaikka vedenlaatu on mikrobiologisesti varsin hyvä, uimista ei sinilevän vuoksi suositella. Kuntien uimarannoilla on tuo samainen testausseloste varoilmoituksena.

Seuraavan kerran sinilevän myrkyllisyyttä arvioidaan parin viikon päästä. Reaaliaikainen sinilevän määrän seurantamittari on asennettu paikoilleen ja kunhan data saadaan kulkemaan, linkki mittaustuloksiin löytyy täältä.

Kaikkien lajien uimarit: seuratkaa näitä sivuja!

 

22.6.2021 Osakaskuntien kokouksesta

Littoistenjärven säännöstely-yhtiö Oy on siirtänyt säännöstely- ja vedenjohtamisluvan vuodelta 1970 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnalle sellaisenaan vesilain (587/2011) 17 luvun 7§ sallimana. Säännöstely-yhtiö on ilmoittanut siirrosta V-S ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnovarat vastuualueelle 25.5.2021 ja ilmoituksen perusteella aluehallintovirasto on lopettanut luvan rauettamista koskevan käsittelyn.

Littoistenjärven osakaskuntien kokous valtuutti 22.9.2020 hoitokunnan tekemään sopimuksen Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kanssa säännöstely- ja vedenotto-oikeuden siirrosta. Säännöstelyä ja säännöstelyrakenteiden ylläpidosta 1.1.2021 tehty sopimus on nähtävillä niinikään sivulla http://www.littoistenjarvi.fi/jarven-hoitosuunnitelmat/.

Säännöstelyrajat ovat ennallaan: alaraja on NN+35,70 ja yläraja NN+36,05. Liedon kunta on uusimassa vedenkorkeusmittaria vanhan vesilaitoksen välpän vieressä Verkatehtaan rannassa.

22.6.2021 Pohjaeläimistö monipuolistuu, sää ja veden laatu otolliset sinileväkukinnoille

Vuoden 2020 laajennetun näytteenotannan perusteella Littoistenjärven pohjaeläimistö on monipuolistunut ulappa-alueilla. Surviaissääskilajiston perusteella ekologinen tila on parantunut hyvin rehevästä reheväksi. Järven rantavyöhykkeillä pohjaeläinten määrä on noussut hyväksi, lajisto on edelleen tyydyttävä. Kokonaisuutena järven tila on edelleen paranemaan päin pohjaeläimistön määrällä ja lajien määrällä mitattuna aiemmista vuosista.

Rantamatalassa on näkynyt vähäisessä määrin sinilevää, mutta kesäkuun vedenlaatumittaukset osoittavat että sinileväkukinnoille on hellesäällä otolliset lisääntymisolosuhteet. Paikalliset erot esiintymisessä voivat olla huomattavan suuret. Siksi uimareiden on syytä tarkastaa uimarannoilta mahdolliset viranomaiset varoitukset ja arvioida myös silmämääräisesti, onko vesi uimakelpoista.

Molemmat raportit ovat tutkimussivuilta saatavilla.

P.S. Reaaliaikainen sinilevän määrän mittari on vielä asentamatta, sillä rikkoutunut laituri on saatu vasta korjattua. Vesinäytteistä tehtyjen sinilevien myrkyllisyysmittauksien analysointi on työn alla.

 

11.6.2021 Osakaskuntien kokous Littoisissa ti 22.6.2021

Kokouskutsu Turun Sanomissa 9.6.2021

Littoistenjärven osakaskuntien vuosikokous pidetään Kotimäen koululla (Littoistentie 525
20660 Kaarina) 22.6.2021. Tänä vuonna päätösasiana ovat sääntömääräiset asiat.

Lisäksi tietoa säännöstely- ja vedenotto-oikeuden siirrosta, järven korkeusjärjestelmän päivityksestä ja järven tilasta ja hoitotoimista.

Koronarajoitukset: Lounais-Suomen aluehallintovirasto L-SAVI tulkitsee yhtiöiden ja yhdistysten kokouksien olevan yksityisiä tilaisuuksia ja siksi ne voi järjestää paikalla läsnäollen terveysturvallisuus huomioonottaen. Sosiaali- ja terveysministeriö STM suosittaa, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa (= maski, turvavälit, käsihygienia).

7.6.2021 Kelluvan vesiruton keruuta viimeistellään

Maanantaina vielä jatketaan

Hyvässä säässä kelluvaa kasvustoa saatiin kerättyä suunnitelman mukaisesti, mutta Rantaparturit tulevat viimeistelemään tänään maanantaina Kuoviluodon/Verkatehtaan urakkaa. Eräät ranta-asukkaat ovat olleet suoraan yhteydessä Rantapartureihin, jotka neuvottelukunnan urakan päätyttyä voivat eri sopimuksesta auttaa nostamaan kelluvan kasvillisuuden rannalle.

Rantaparturien Villeä kävi moni jelppimässä nykäisemällä tiiviin lastin odottamaan kuljetusta rannalta. Tyylinäytettänä antaa Kaarinan kaupungin Pasi Saario, joka katsasti korjuuta perjantaina.

Vapaasti irrallaan kelluvan vesikasvillisuuden poistoon hoitokunta on myötämielinen, samoin pienimuotoinen laiturin ympäristön ja uimareittien niittäminen maksimissaan aarin alueelta on mahdollista ilman lupaa. Suurempi niitto vaatii aina naapuruston kuulemisen ja hoitokunnan luvan, useimmiten myös ELY-keskukselle tehtävän lupahakemuksen – viisainta olla siis varhaisessa vaiheessa yhteydessä ainakin hoitokuntaan (ks. yhteystiedot).

Mikäli kasvillisuutta poistetaan juurineen, se rinnastetaan ilmoituksen- ja luvanvaraiseen ruoppaamiseen.

Runsas uposkasvillisuus on kuitenkin avain kirkkaaseen ja levättömään veteen Litsan kaltaisessa vesistössä.

Mitä tapahtuu kerätylle kasvimassalle?

Nykymääräysten mukaan sen voi kompostoida omalla tontilla, mutta ei aivan vesirajassa. Jos kunta ottaa sen vastaan puutarhajätteenä, se viedään nykyisten ympäristömääräysten mukaan Topinojan biojätteiden käsittelyyn.

Tämänvuotiset rannoille nostetut kasat ovat niin suuria, että niiden poiskuljettaminen on perusteltua, kuntien ympäristö- tai viheryksiköt ovat auttaneet asiassa.

 

3.6.2021 Kelluvan vesikasvillisuuden keruuta

Neuvottelukunnan kokouksessa ti 1.6.2021 päätettiin tilata Rantaparturit Oy:ltä Kuoviluodon kainaloon (järven kaakkoisreunalle) kertyneen kuolleen ja irtonaisena kelluvan vesikasvillisuuden poisto. Hoitokunta kiittää. Tänään ja huomenna Tero (kuvassa) on keruukalustoineen paikalla. Kuvassa näkyy myös Kotimäen 5A ja 5B:läisiä sekä Ristikallion päiväkotilaisia, jotka ovat aloittaneet uimakauden silmämääräisesti arvioiden hyvälaatuisessa vedessä.

Kaarinan viheryksikkö ehti jo kerätä Ristikallion uimarannalle kasautuneen kasvillisuuden viime lauantaina, mutta Kuoviluodon ja Verkatehtaan edustalle kertynyt kasvillisuus on niin laajalla alueella, että sen saa kerättyä käytännössä vain ulapan puolelta. Keruulla vältetään fosforin liukeneminen kuolleesta kasvimassasta sinilevien rakennusaineeksi.

Runsaan kasvillisuuden ansiosta sinilevätilanne näyttää tällä hetkellä rauhalliselta (= sitä ei näy). Reaaliaikainen sinilevän määrää osoittava mittalaitteisto viivästyy, kun jäät olivat rikkoneet Pirtan venelaiturin.