Kemikaalikunnostuksen projektipäälliköksi Milja Vepsäläinen, Vahanen Environment Oy:stä

Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta valitsi tarjouskilpailun perusteella 17.2.2017 kemikaalikäsittelyprojektia (LITSA_KEM) johtamaan Vahanen Environment Oy:n alkaen välittömästi. Vahasen tehtävään nimeämä suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen ja hänen varahenkilönsä, suunnittelija Paula Wuokko, ovat osallistuneet lukuisten kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ja tehneet myös suunnitelman Littoistenjärven kunnostamiseksi vuonna 2016. Koulutukseltaan Vepsäläinen on maatalous- ja metsätieteiden tohtori (Helsingin yliopisto, mikrobiologia).

Kuulutus Littoistenjärven kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta

ELY-keskus on antanut 1.2.2017 kuulutuksen 485/5723/2017 ”Esitys Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen kalataloudelliseksi  tarkkailuohjelmaksi” nähtävänäpidettäväksi muistutusten ja mielipiteiden esittämistä varten 8.2.-10.3.2017 Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan ilmoitustauluilla. Lisäksi kuulutus hoitokunnan ohjelmaesityksen kanssa on nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla.

Ruoppausta itärannalla

Littoistenjärven hoitokunta puoltaa Kansallis Oy/Markku Pajun ruoppaushakemusta Loukinaisten osakaskunnan alueella Littoistenjärven itärannalla Bakka nimisen tilan edustalla. Ruoppausalue on merkitty oheiseen kartaan. Työt päättyvät ennen viikkoa 18.

 

Työryhmä pohtimaan Littoistenjärven kalastussääntöjä

Kalastajat ovat toivoneet erilaisten kalastusmuotojen sallimista Littoistenjärvessä (esim. ootto-onginta ja täkykalastus eri muodoissaan). Toistaiseksi johtokunta ei ole antanut näihin lupia, mutta hoitokunta on perustanut työryhmän johtokunnan jäsenen Risto Santalan ja aktiivikalastajan Kai Appelbergin johdolla valmistelemaan kalastusalueen kanssa Littoistenjärven kalastussääntöä.