19.8.2021, päivitys 23.8.2021 Vesi sameaa, sinileväpitoisuus maltillinen, enterokokkeja havaittu erityisesti Ristikallion rannalla

Liedon terveystarkastajan ottamien näytteiden mukaan Litsan uimarannat täyttävät vedenlaatuvaatimukset lukuunottamatta tunsasta enterokokkien määrää Ristikallion rannalla. Ristikallion ranta ei siis täyttänyt näytteenottohetkellä uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Yleensä enterokokkipitoisuudet laskevat nopeasti. Niiden runsastuminen loppukesästä on ollut Litsalla jokavuotinen ilmiö, jonka syy on epäselvä – tänä vuonna ne ajoittuvat samaan aikaan runsaiden sateiden kanssa, joka voisi viitata huuhtoumaan maalta. Havainto antaa aihetta tarkkaavaisuuteen Ristikallion rannalla. Mittaustulokset ovat näkyvillä uimarannoilla ja myös tutkimussivuillamme, mutta tältä ne Ristikallion rannalla näyttivät (hälytysraja-arvo on max 400 MPN/100ml)

  • Näyte Ristikallion uimaranta 17.8.2021: 1600 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 19.8.2021: 1300 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 23.8.2021: 460 MPN/100ml

Kuten lähes reaaliaikainen seuranta tästä linkistä näyttää, vedessä on ollut sinilevää maltillisesti. Myrkyllisiä sinilevälajeja ei havaittu terveystarkastajan aistinvaraisessa tarkastelussa. Leväkukinnot näkyvät veden sameutena, mutta lajien tarkempi määrittäminen tehdään vasta talvella kesän aikana otetuista vesinäytteistä.

 

 

4.8.2021 Silmälläpidettävä

Heinäkuun lopun vedenlaatumittaukset paljastavat, että leväkasvustolle sopivia ravinteita on runsaasti. Tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä, mutta lähes reaaliaikaista sinilevän määrämittaria ja näitä sivuja on syytä pitää silmällä – ja aina tarkistaa tilanne ennen uimista.

24.7.2021 Ei sinilevää

Myrkyllistä sinilevää ei havaittu nimeksikään 22.7. otetussa näytteissä. Yksityiskohtaiset tulokset ovat tutkimussivulla, kuten myös aiemmat terveysviranomaisten teettämien uimarantojen vedenlaatutulokset.

Sinilevän määrän näet tästä linkistä lähes reaaliajassa.

23.6.2021 Uimista Littoistenjärvessä ei suositella

Sinilevä on runsastunut nopeasti ja 22.6.2021 otettujen näytteiden perusteella sinilevä on myrkyllistä. Nyt ei ole oikea aika uida Litsassa!

Myös Liedon kunnan Järvelästä saman päivän aamulla (22.6. klo 9:50) ottamassa näytteessä esiintyi runsaasti sinilevärihmoja (L-SVYT 23.6). Ne ovat lajeja, joiden tiedetään voivan erittää myrkyllisiä yhdisteitä ja näin on nyt käynyt, kuten Turun yliopiston tulokset osoittavat. Vaikka vedenlaatu on mikrobiologisesti varsin hyvä, uimista ei sinilevän vuoksi suositella. Kuntien uimarannoilla on tuo samainen testausseloste varoilmoituksena.

Seuraavan kerran sinilevän myrkyllisyyttä arvioidaan parin viikon päästä. Reaaliaikainen sinilevän määrän seurantamittari on asennettu paikoilleen ja kunhan data saadaan kulkemaan, linkki mittaustuloksiin löytyy täältä.

Kaikkien lajien uimarit: seuratkaa näitä sivuja!

 

22.6.2021 Osakaskuntien kokouksesta

Littoistenjärven säännöstely-yhtiö Oy on siirtänyt säännöstely- ja vedenjohtamisluvan vuodelta 1970 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnalle sellaisenaan vesilain (587/2011) 17 luvun 7§ sallimana. Säännöstely-yhtiö on ilmoittanut siirrosta V-S ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnovarat vastuualueelle 25.5.2021 ja ilmoituksen perusteella aluehallintovirasto on lopettanut luvan rauettamista koskevan käsittelyn.

Littoistenjärven osakaskuntien kokous valtuutti 22.9.2020 hoitokunnan tekemään sopimuksen Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kanssa säännöstely- ja vedenotto-oikeuden siirrosta. Säännöstelyä ja säännöstelyrakenteiden ylläpidosta 1.1.2021 tehty sopimus on nähtävillä niinikään sivulla http://www.littoistenjarvi.fi/jarven-hoitosuunnitelmat/.

Säännöstelyrajat ovat ennallaan: alaraja on NN+35,70 ja yläraja NN+36,05. Liedon kunta on uusimassa vedenkorkeusmittaria vanhan vesilaitoksen välpän vieressä Verkatehtaan rannassa.

22.6.2021 Pohjaeläimistö monipuolistuu, sää ja veden laatu otolliset sinileväkukinnoille

Vuoden 2020 laajennetun näytteenotannan perusteella Littoistenjärven pohjaeläimistö on monipuolistunut ulappa-alueilla. Surviaissääskilajiston perusteella ekologinen tila on parantunut hyvin rehevästä reheväksi. Järven rantavyöhykkeillä pohjaeläinten määrä on noussut hyväksi, lajisto on edelleen tyydyttävä. Kokonaisuutena järven tila on edelleen paranemaan päin pohjaeläimistön määrällä ja lajien määrällä mitattuna aiemmista vuosista.

Rantamatalassa on näkynyt vähäisessä määrin sinilevää, mutta kesäkuun vedenlaatumittaukset osoittavat että sinileväkukinnoille on hellesäällä otolliset lisääntymisolosuhteet. Paikalliset erot esiintymisessä voivat olla huomattavan suuret. Siksi uimareiden on syytä tarkastaa uimarannoilta mahdolliset viranomaiset varoitukset ja arvioida myös silmämääräisesti, onko vesi uimakelpoista.

Molemmat raportit ovat tutkimussivuilta saatavilla.

P.S. Reaaliaikainen sinilevän määrän mittari on vielä asentamatta, sillä rikkoutunut laituri on saatu vasta korjattua. Vesinäytteistä tehtyjen sinilevien myrkyllisyysmittauksien analysointi on työn alla.