Omistajat hyväksyivät yksimielisesti Littoistenjärven kunnostussuunnitelman

Littoistenjärven osakaskuntien kokouksessa omistajat hyväksyivät Littoistenjärven kunnostussuunnitelman. Ympäristöluvan mukaiseen käsittelyyn ryhdyttäneen olosuhteiden salliessa keväällä 2017. Lopullinen suunnitelma tulee nähtäville näille sivuille elokuussa 2016. Käsittelyn toteuttamiseen tarvittavat varat riippuvat toteutustavasta. Osakaskuntien hoitokunta selvittää mahdolliset rahoituskanavat.

Järveä viime vuosina toistuvasti vaivanneet sinileväkukinnot ovat tutkimusten mukaan seurausta järven asettumisesta ylirehevälle tasapainotasolle viime vuosien hoitotoimenpiteistä huolimatta. Ympäristöluvan mukaisella alumiinikloridikäsittelyllä veteen liuennut fosfori saadaan saostettua pohjaan ja vastaavista käsittelyistä saatujen kokemusten mukaan järven voidaan olettaa asettuvan ylirehevää tilaa edeltävään, noin kymmenen vuoden takaiseen tasapainotilaansa muutamaksi vuodeksi. Hoitokunta selvittää aktiivisesti viranomaisten ja vesistön hoitoon perehtyneiden toimijoiden kanssa, kuinka uusi tasapainotila saataisiin jatkossa säilytettyä pysyvästi.

Lopullinen suunnitelma tulee saataville näille sivuille elokuussa 2016. Käsittelyn toteuttamiskustannukset ilmenevät suunnitelmasta. Osakaskuntien hoitokunta selvittää mahdolliset rahoituskanavat vuoden 2016 aikana.

Osakaskuntien kokous valitsi myös hoitokunnan jäsenistön vuodelle 2016-2017.