Osakaskunnat

Yhteisen alueen osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. Osakaskunnan toimintaa säätelee Yhteisaluelaki (758/18.8.1989).

Littoistenjärvi muodostuu kolmesta yhteisestä vesialueesta, joista kullakin on oma osakaskuntansa. Littoisten osakaskunta sijaitsee Kaarinan puolella, Vanhalinnan ja Loukinaisten osakaskunnat Liedon puolella. Loukinaisten osakaskunnalla on yhteistä vesialuetta myös Aurajoessa ja Savijoessa. Osakaskunnissa oli v. 2012 yhteensä 197 osakaskiinteistöä. Kiinteistöistä 76 kuului Littoisten , 26 Vanhalinnan  ja 95 Loukinaisten osakaskuntaan.

Littoistenjärven osakaskunnat järjestäytyivät elokuussa 2008, jolloin niille laadittiin säännöt. Osakaskunnilla on yhteinen hoitokunta, jonka jäsenet osakaskunnat valitsevat. Osakaskunnat toimivat myös Kalastuslain (286/16.4.1982) mukaisena kalastuskuntana. Ne päättävät mm.

– kalastuksen järjestämisestä ja rajoituksista,

– kalakannan ja kalaveden hoitotoimenpiteistä

– vesialueen muusta käytöstä

Kokouskutsut:

LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 202-427-876-2, 423-428-876-1 ja 423-455-876-1

Kesäkuu 2021

Littoistenjärven osakaskuntien vuosikokous pidetään Kotimäen koululla (Littoistentie 525
20660 Kaarina) 22.6.2021. Tänä vuonna päätösasiana ovat sääntömääräiset asiat.

Lisäksi tietoa säännöstely- ja vedenotto-oikeuden siirrosta, järven korkeusjärjestelmän päivityksestä ja järven tilasta ja hoitotoimista.

Koronarajoitukset: Lounais-Suomen aluehallintovirasto L-SAVI tulkitsee yhtiöiden ja yhdistysten kokouksien olevan yksityisiä tilaisuuksia ja siksi ne voi järjestää paikalla läsnäollen terveysturvallisuus huomioonottaen. Sosiaali- ja terveysministeriö STM suosittaa, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa (= maski, turvavälit, käsihygienia).

 

Huhtikuu 2019,  Sivu 1 (1)

Hyvä Littoisten/Loukinaisten/Vanhalinnan osakaskunnan osakaskiinteistön omistaja

On jälleen osakaskuntien vuosikokouksen aika. Alla oleva kokouskutsu julkaistaan Turun Sanomissa kokouspalstalla 23.4.2019

Littoistenjärven Littoisten, Loukinaisten ja Vanhalinnan osakaskuntien vuosikokous pidetään tiistaina 7.5.2018 klo 17.00 Littoisten koulussa, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 16.30.

Kokouksessa käsitellään osakaskuntien sääntöjen mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään vesijätön lunastuskorvauksen käytöstä Littoisten osakaskunnassa. Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä osakaskuntien sääntöjen mukaisesti Kaarinan kaupungin maankäytön toimistossa/Sami Kääriäinen, Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina.

Hoitokunta

Hoitokunta lähettää kirjeitse vuosikokouskutsun sääntöjensä mukaisesti toimintaalueen ulkopuolella asuville tiedossaan olevaan osoitteeseen. Mikäli osakaskuntaan kuuluvan kiinteistönne omistusoikeudessa tai omistajan osoitetiedoissa on tapahtunut muutoksia, toivon teidän ilmoittavan muutoksesta hoitokunnan sähköpostiin littoistenjarvenhoitokunta@gmail.com.

Omat verkkosivumme löytyvät osoitteesta www.littoistenjarvi.fi. Sieltä löydätte mm. Littoistenjärven kemikaalikunnostusprojektia koskevat aineistot ja viimeisimmän tilannetiedon samoin kuin vuosikokouskutsun. Kannattaa käydä tutustumassa!

Tervetuloa vuosikokoukseen vaikuttamaan osakaskunnan toimintaan!

Kevätterveisin

Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta

Seija Pinnioja hoitokunnan sihteeri