Osakaskunnat

Yhteisen alueen osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. Osakaskunnan toimintaa säätelee Yhteisaluelaki (758/18.8.1989).

Littoistenjärvi muodostuu kolmesta yhteisestä vesialueesta, joista kullakin on oma osakaskuntansa. Littoisten osakaskunta sijaitsee Kaarinan puolella, Vanhalinnan ja Loukinaisten osakaskunnat Liedon puolella. Loukinaisten osakaskunnalla on yhteistä vesialuetta myös Aurajoessa ja Savijoessa. Osakaskunnissa oli v. 2012 yhteensä 197 osakaskiinteistöä. Kiinteistöistä 76 kuului Littoisten , 26 Vanhalinnan  ja 95 Loukinaisten osakaskuntaan.

Littoistenjärven osakaskunnat järjestäytyivät elokuussa 2008, jolloin niille laadittiin säännöt. Osakaskunnilla on yhteinen hoitokunta, jonka jäsenet osakaskunnat valitsevat. Osakaskunnat toimivat myös Kalastuslain (286/16.4.1982) mukaisena kalastuskuntana. Ne päättävät mm.

– kalastuksen järjestämisestä ja rajoituksista,

– kalakannan ja kalaveden hoitotoimenpiteistä

– vesialueen muusta käytöstä