Järven hoito ja kunnostus

Projektointi ja vastuut

LITSAISTUS-projekti 2019-2020 Hanke on päättynyt 30.11.2020

LITSA-kunnostushankkeen päätyttyä Littoistenjärven hoitokunta ja Littoistenjärven neuvottelukunta toteuttivat yhdessä ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen LITSAISTUS (Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelman hanke, päätös harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, VN/2208/2019, 23.5.2019). LITSAISTUS-hankkeen vastuullisena johtajana oli hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Projektipäällikkönä toimi FT Anne Liljendahl Vahanen Environment Oy:stä.

Ohjausryhmän jäsenet olivat:

 • Heikki Elomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Sami Kääriäinen, Kaarinan kaupunki
 • Henna Correia Noca, Kaarinan kaupunki
 • Päivi Paavilainen, Liedon kunta
 • Jouko Sarvala, Turun yliopisto
 • Ari Mäkelä, SYKE
 • Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö
 • Ilkka Sammalkorpi
 • Jukka Heikkilä  (pj.), Littoistenjärven hoitokunta
 • Anne Liljendahl  (sihteeri), Vahanen Environment Oy

Ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 23.11.2020.

LITSA-projektit 2017-2019 Hankkeet ovat päättyneet

Koska hoitokunta sai rahoitusta kunnostukseen useammasta lähteestä, perustettiin kunnostushankkeelle 2017-2019 kolme projektia:

 1. Varsinainen kemikaalikäsittely, jonka rahoittavat alueen kunnat järven suurimpina omistajina vuonna 2017, tarpeen mukaan 2018.
 2. Kemikaalikunnostuksen johtaminen keväällä 2017 muutaman kuukauden ajan, omistajien ja yhteisöjen omarahoituksen ja ympäristöministeriön valtionavustuksen kanssa.
 3. Jälkiseurannan johtaminen ja suunnittelu syksystä 2017 alkaen vuoden 2018 loppuun. Rahoitus koostuu niinikään omistajien ja yhteisöjen omarahoituksesta ja ympäristöministeriön valtionavustuksesta kanssa.

Sekä järven kemikaalikunnostuksesta että sen jälkiseurannasta vastasi hoitokunta, vastuullisena johtajana hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Jälkiseurantaprojektia johti vuoden 2018 loppuun hydrogeochemist Anneli Wichmann, Geoscientific Consulting, Pöyry Finland Oy:stä, anneli.wichmann at poyry.com, +358 (0) 10 334 9657, tai +358 (0) 50 590 5498.

Kemikaalikunnostusta ohjasi hoitokunnan projektipäällikkönä 30.6.2017 saakka suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen, Vahanen Environment Oy:stä, milja.vepsalainen at vahanen.com, 040 823 5892.

Ympäristöministeriön rahoittamaa LITSA-hankkeiden 2 ja 3 johtamista ohjasi 17.2.2017 järjestäytynyt ryhmä:

 1. Kaarinan kaupungista tekninen johtaja Jyrki Lappi vudoen 2017 loppuun ja varajäsenenä viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen, joka on vuonna 2018 ryhmän varsinainen jäsen.
 2. Liedon kunnasta: Suunnitteluinsinööri Erkko Välimäki ja ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen.
 3. Littoistenjärven hoitokunnasta: puheenjohtaja Jukka Heikkilä ja varapuheenjohtaja Hannu Hausen hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
 4. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksiköstä erikoisasiantuntija Heikki Elomaa varajäsenenään vesitalousasiantuntija Ari Sallmen.
 5. Emeritusprofessori Jouko Sarvala.
 6. Ympäristöministeriön nimeämänä valvojana Jenni Jäänheimo varajäsenenään neuvotteleva virkamies Antton Keto ja vanhempi tutkija Ilkka Sammalkorpi (SYKE).

Ryhmän puheenjohtaja oli Jukka Heikkilä ja sihteerinä projektipäällikkö Anneli Wichmann.

Projektien ympäristöluvan mukaisuuden valvonta 2017-2020. Valvonta on päättynyt

Kemikaalikunnostuksen ympäristöluvan mukaisuutta valvoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristöpalvelut, ylitarkastaja Asko Sydänoja, asko.sydanoja at ely-keskus.fi, 0295 022 949 ja kalataloudellista tarkkailua Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalastuspalvelut, kalastusbiologi Mika Sivil mika.sivil at ely-keskus.fi, 0295 023 045.