Hoitokunta

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskuntien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta. Hoitokunnalle kuuluvat myös Kalastuslaissa ja Yhteisaluelaissa säädetyt tehtävät.

Hoitokunta mm. antaa suostumukset 

  • laitureiden, kaapeleiden ym. merkitykseltään vähäisten laitteiden sijoittamiseksi yhteiselle vesialueelle 
  • kilpailujen ja muiden järjestettyjen tilaisuuksien järjestämiseksi vesialueella
  • kalastus- ym. tutkimuksiin osakaskuntien alueella
  • ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen