Kalastus ja luvat

Sallittua

  • Jokamiehen oikeuksiin perustuva onkiminen ja pilkkiminen on sallittu.
  • Viehekalastus (= kalastaminen yhdellä keinotekoisella vieheellä/vavalla/kelaongella, ks. kalastuslaki 379/2015 4§ 7. ja 8. momentti) on sallittu, mutta edellyttää 18-64 vuotiailta voimassa olevaa valtion Kalastonhoitomaksua (pidä se ja henkkarit mukana viehekalastaessasi).
  • Harppuunakalastus ja tuulastus Littoistenjärvellä seuraavalla tavalla 30.4.2019 saakka: Saaristomeren sukeltajat r.y.:n sukelluskalastusjaoston kanssa on tehty sopimus harppuunakalastuksesta Littoistenjärvellä, tuulastuksesta Seppo Linkisen kanssa. Harppuunakalastukseen aikovien tulee olla yhteydessä Tapio Salakariin (tapio.salakari@pp.inet.fi). Tuulastamaan aikovat: ottakaa yhteys Seppoon (seppo.linkinen@pp.inet.fi). He informoivat hoitokuntaa kalastajista ja yleisöä kalastajien määrästä ja kalastuksen ajankohdasta. Harppuunakalastuksen ja tuulastuksen toivotaan kohdistuvan särkikaloihin. Mikäli saalista ei aio itse käyttää, Seppo tarvitsee kalaa pienpetopyyntiin.
  • Myös 15.4.-31.5. rauhoitusaikana harppuuna-, keihäs- ja atrainkalastus on sallittu V-S ELY:n hoitokunnalle myöntämällä poikkeusluvalla lahnojen pyytämiseksi. Lupa on voimassa 2018…2020 ja edellyttää, että hoitokunta ja edellämainitut valtuuttamansa ilmoittavat kalastajien nimet hyvissä ajoin ennen kalastusta poliisille, pelkkä ilmoitus hoitokunnalle ja yleisölle ei riitä. Koska lupa ei ole siirrettävissä, kiinnostuineita pyydetään olemaan hyvissä ajoin yhteydessä Saaristomeren sukeltajat r.y.:een tai Maakaston Erästäjiin.

Kiellettyä

Kaikilla muilla kalastustavoilla kalastaminen ja ravustaminen on kielletty. Ei siellä kyllä ole vähään aikan saksiniekkoja nähtykään, joten jos sellaisen huomaat, kerro meille.

Miksi?

Säännöillä pyritään suojelemaan järven petokaloja, jotka auttavat veslilintujen kanssa rajoittamaan pohjaa tonkivaa kalastoa, jolla puolestaan on oma osansa järven rehevöitymisessä. Lisäksi Littoistenjärven neuvottelukunta pyydättää noita pohjan pelmuttajia pauneteilla, rysillä ja nuottaamalla hoitokunnan luvalla ja pyynnöstä aina tarpeen ilmaantuessa ja sääolojen salliessa.

18-64 vuotiaiden viehekalastajien kalastonhoitomaksua valvotaan

Kalastuksenvalvojat tarkistavat Littoistenjärvellä kalastajien lupia.

Lupia ja tietoa luvista saat Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta MMM kalastuslupajärjestelmä ja kalatalouden keskusliiton sivuilta Vapaa-ajan kalastuksen lupajärjestelmä ja miten sen kalastonhoitomaksun voi maksaa. (se muuttui vuodelle 2016, et voi väittää, ettet tietäis tämän luettuasi).

Erikoisluvat:

Muut kalastusmenetelmät, kalastustapahtumat ja -kilpailut vaativat vastuullisen järjestäjän ja edellyttävät hoitokunnan kirjallisen luvan. Esimerkkinä Saaristomeren sukeltajien hoito- ja harppuunakalastustapahtuma 20.5.2017: LupaSaaristomerenSukeltajat