Kalastus ja luvat

Sallittua

 • Jokamiehen oikeuksiin perustuva onkiminen ja pilkkiminen on sallittu.
 • Viehekalastus (= kalastaminen yhdellä keinotekoisella vieheellä/vavalla/kelaongella, ks. kalastuslaki 379/2015 4§ 7. ja 8. momentti) on sallittu, mutta edellyttää 18-64 vuotiailta voimassa olevaa valtion kalastonhoitomaksua (pidä se ja henkkarit mukana viehekalastaessasi)
 • Katiskapyynti on sallittua 20.10.2022 alkaen eri luvalla seuraavin ehdoin:
  • Hoitokunta myy 20 kappaletta katiskalupia ajalle 2022-2023, yhden luvan taloutta kohti hintaan 20€. Luvalla saa pitää samanaikaisesti pyynnissä kaksi katiskaa Littoistenjärvessä. Lupia on jäljellä 15 kappaletta (tilanne IV/23).
  • Pyynnissä olevat katiskat pitää merkitä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.
  • Pyydysmerkki on kiinnitettävä kohoon, jotta se on tarkastettavissa veneestä pyydystä nostamatta.
  • Katiskat saavat olla pyynnissä avoveden aikaan.
  • Katiskat on sijoitettava vähintään 30 metriä rannasta ja vähintään 30 metrin päähän toisesta pyydyksestä siten, että katiskan päälle jää vähintään 50 cm vettä.
  • Katiska tulee kokea päivittäin kun veden lämpötila on yli 15 astetta ja kolmen päivän välein (mieluummin useamminkin), jos vedenlämpötila on alle 15 astetta.
  • Luvanhaltijan on noudatettava kalastuslain mukaisia alamittoja.
  • Luvanhaltija vastaa saaliin käsittelystä asianmukaisesti.
  • Hoitokunnalla on oikeus poistaa luvattomat katiskat.
  • Luvan maksaminen ja pyydysmerkit:
   1. Maksa lupa pankkiin etukäteen Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan tilille Suomen Osuuspankki FI81 4713 0010 0072 27. Kirjoita maksun viestikenttään luvanhakijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Luvanhaltija hyväksyy, että em. tiedot tallennetaan hoitokunnan ylläpitämään henkilörekisteriin siksi ajaksi kun lupa on voimassa.
   2. Pyydysmerkit (2 kpl) saat kuitin esittämällä
    • joko Littoisissa Timo Kirjoselta, Littoistenjärventie 39 (sovi tapaaminen sähköpostilla (timo.kirjonen@netti.fi), niin ei tule turhaa reissua)
    • tai Turussa Tuureporinkadulta Uusi Akvaariosta sen aukioloaikoina, ks: https://www.uusiakvaario.fi/i/yhteystiedot
 • Harppuunakalastus ja tuulastus Littoistenjärvellä: Saaristomeren sukeltajat r.y.:n sukelluskalastusjaoston kanssa on tehty sopimus harppuunakalastuksesta Littoistenjärvellä, tuulastuksesta Seppo Linkisen kanssa. Harppuunakalastukseen aikovien tulee olla yhteydessä Tapio Salakariin (tapio.salakari@pp.inet.fi). Tuulastamaan aikovat: ottakaa yhteys Seppoon (seppo.linkinen@pp.inet.fi). He informoivat hoitokuntaa ja yleisöä kalastajista kalastajien määrästä ja kalastuksen ajankohdasta. Harppuunakalastuksen ja tuulastuksen toivotaan kohdistuvan särkikaloihin. Mikäli saalista ei aio itse käyttää, Seppo tarvitsee kalaa pienpetopyyntiin.

Kiellettyä

Kaikilla muilla kalastustavoilla kalastaminen ja ravustaminen on kielletty. Ei siellä kyllä ole vähään aikaan saksiniekkoja nähtykään, joten jos sellaisen huomaat, kerro meille.

Miksi?

Säännöillä pyritään suojelemaan järven petokaloja, jotka auttavat veslilintujen kanssa rajoittamaan pohjaa tonkivaa kalastoa, jolla puolestaan on oma osansa järven rehevöitymisessä. Lisäksi Littoistenjärven neuvottelukunta pyydättää noita pohjan pelmuttajia pauneteilla, rysillä ja nuottaamalla hoitokunnan luvalla ja pyynnöstä aina tarpeen ilmaantuessa ja sääolojen salliessa.

18-64 vuotiaiden viehekalastajien kalastonhoitomaksua valvotaan

Kalastuksenvalvojat tarkistavat Littoistenjärvellä kalastajien lupia.

Lupia ja tietoa luvista saat Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta MMM kalastuslupajärjestelmä ja kalatalouden keskusliiton sivuilta Vapaa-ajan kalastuksen lupajärjestelmä ja miten sen kalastonhoitomaksun voi maksaa. (se muuttui vuodelle 2016, et voi väittää, ettet tietäis tämän luettuasi).

Erikoisluvat:

Muut kalastusmenetelmät, kalastustapahtumat ja -kilpailut vaativat vastuullisen järjestäjän ja edellyttävät hoitokunnan kirjallisen luvan. Esimerkkinä Saaristomeren sukeltajien hoito- ja harppuunakalastustapahtuma 20.5.2017: LupaSaaristomerenSukeltajat