Kunnostukseen liittyvä tutkimustyö

27.9.2018 Littoistenjärven 13.9. seurantatarkkailun tulokset Littoistenjärvi velvoitetutkimus 0818 (ID 41247)

11.9.2018 Littoistenjärven 29.8. seurantatarkkailun tulokset Littoistenjärvi seurantatutkimus 0818 II (ID 42000)

10.9.2018 Hulevesimittaukset

29.8.2018 Littoistenjärven 2.8. velvoitetarkkailun tulokset Littoistenjärvi velvoitetutkimus 0818 (ID 41247)

2.8.2018 Littoistenjärven 18.7. seurantatarkkailun tulokset Littoistenjärven seurantatutkimus 0718 II (ID 41096)

27.7.2018 Littoistenjärven 5.7. seurantatarkkailun tulokset Littoistenjärvi seurantatutkimus 0718 (ID 41011).

26.7.2018 Littoistenjärven 18.6. seurantatarkkailun tulokset Littoistenjärvi seurantatutkimus 0618 (ID 40772) ja laajemmat velvoitetarkkailun tulokset Littoistenjärvi velvoitetutkimus 0618 (ID 41035).

25.6.2018 Littoistenjärven 7.6. seurantatarkkailun mukaiset vedenlaadun tulokset Littoistenjärvi seurantatutkimus 0618 (ID 40772)

30.5.2018 Littoistenjärven 16.5. seurantatarkkailun mukaiset vedenlaadun tulokset Littoistenjärvi seurantatutkimus 0518 (ID 40551)

27.4.2018 Littoistenjärven 18.4. velvoitetarkkailun mukaiset vedenlaadun tulokset Littoistenjärvi velvoitetarkkailu 0418 (ID 39871)

26.4.2018 Emeritusprofessori Jouko Sarvalan Littoistenjärven ekologisen seurannan vuoden 2017 tulosten tulkinta:  kasvi- ja eläinplankton, kalat, pohjaeläimet ja uposkasvit 9.4.2018 Littoistenjärven ekologinen seuranta 2017 – tulosten tulkintaJulkaistava

11.4.2018 Littoistenjärven pohjaeläintutkimus, L-SVYT Oy, Vesa Saarikari. LitPO_20 17b

12.12.2017 Hulevesimittaukset:

30.1.2018 Kasviplankton 2017 (L-SVYT Oy). Yhteenveto tuloksista kasviplankton ryhmittäin PhytoLJ2017 kp fig, ja lajeittaiset tulokset mittauksittain.

12.1.2017 Äyriäisplankton 2017 (L-SVYT Oy).

7.12.2017 Eviran tutkimusraportti pyydystetystä lahnasta #2. 2017-066829-171128-1

30.11.2017 Nablabsin koekalastusraportti 2017 Littoistenjärvi_kalataloustarkkailu_30.11.2017 ja saalistaulukko Littoistenjärvi_Nordic_2017_NabLabs.

1.11.2017 Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen velvoitetarkkailun mukaisessa vedenlaadun seurannassa 19.10.2017 otettujen vesinäytteitten tulokset (L-SVYT Oy). LITT 2017-10-19 (ID 37988)

23.10.2017 Åbo Akademin raportti pyydystetystä lahnasta #3. P32-17Anon

18.10.2017 Eviran tutkimusraportti nk zombie-hauesta 17.10.2017. Evira2017-055917-171017-1 (Eviran luvalla julkisessa jakelussa).

9.10.2017 Kemikaalikunnostuksen velvoitetarkkailun mukainen vedenlaadun seuranta 14.9.2017, L-SVYT Oy:n analyysissä mukana siis myös Väriojan mittauspiste. LITT vesi 2017-09-14 (ID 37540)

6.10.2017 Ramin ja Petrin keräämien kymmenestä kohdasta 14.9.2017 otettujen elodeanäytteiden L-SVYT Oy:n määrittämät fosfori- ja typpipitoisuudet LITT-kasvi 2017-09-14 (ID 37513).

3.10.2017 Ramin ja Petrin tekemä kasvillisuuskartoitus sukeltamalla 23.-25.8.2017. Raportti pdf:nä (Littoistenjärven kasvillisuusseuranta 2017) ja kasvillisuusdata excelinä (Littoistenjärven kasvillisuusseuranta 2017 final).

22.9.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 31.8.2017 seurannan tulokset LITT 2017-08-31 (ID 37371)

29.8.2017 10.8.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 17.8.2017 seurannan tulokset LITT 2017-08-17 (ID 37193)

24.8.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 3.8.2017 seurannan tulokset. Fosforianalyysien tulos korjattu 24.8.2017 LITT 2017-08-03 (ID 37127)

10.8.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 19.7.2017 seurannan tulokset. Fosforianalyysien tulos korjattu 24.8.2017 LITT 2017-07-19 (ID 37126)

18.7.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 6.7.2017 seurannan tulokset. Fosforianalyysien tulos korjattu 24.8.2017 LITT 2017-07-06 korjatut (ID 37125)

4.7.2017 L-SVYT Oy:n säännönmukaisen vedenlaadun 20.6.2017 seurannan tulokset . Fosforianalyysit mitätöity (mittaustuloksen kohdalla E) 24.8.2017 LITT 2017-06-20 korjatut (ID 37124).

22.6.2017 L-SVYT Oy:n tutkima äyriäisplankton 12.4.2017, 23.5.2017 ja 6.6.2017 LIB17.

30.6 ja 20.6. THL:n mittaukset 10-12 vuotiaiden lahnojen haitta-ainepitoisuuksista PFAS 41_17 ja SGS:n mittaukset elohopeapitoisuudesta KE17-01998, sekä THL:n polykloorattujen dioksiinien, furaanien ym. analyysit 43_17. Näytteet otettu 20.5.2017.

17.6.2017 L-SVYT Oy:n kasviplanktonmittaustulokset 2017:

16.6.2017 Säännönmukaisen vedenlaadun 6.6.2017 seurannan tulokset LITT 2017-06-06 (ID 36609)

14.6.2017 Littoistenjärven simpukkatutkimus 2017. Raportti LittoistenjärvenSimpukat2017, ja havaintoaineisto Littoistenjärvi simpukkalinjojen tulokset 2017.

8.6.2017 elohopean kertyminen 24.5. pyydystettyihin 10…12 -vuotiaisiin lahnoihin, analyysin tulokset. KE17-01998

10.5.-1.6.2017 pH-arvot kartalla. Tiedosto päivittyy mittausten kertyessä. ENV1107 02 Littoistenjärvi pH-mittaukset 02062017

30.5.2017 Ylimääräinen veden seurantamittaus kemikaalikunnostuksen jälkeen, mitattu 22.5.2017 (kokonaisalumiini, alkaliniteetti, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfori). tutkimustodistus_1702692_Vesi__ENV1107__Litto

1.6.2017 pH ja lämpötilamittaus

30.5.2017 Ympäristöluvan edellyttämät seurantamittaukset viikko kemikaalikunnostuksen jälkeen, mitattu 18.5.2017 (lämpötila, happi, happikylläisyys, sameus, sähkönjohtavuus, pH, väri, kokonaistyppi, nitraatti, nitriitti, ammonium, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, klorfylli, kloori, alumiini, rauta ja alkaliniteetti).LITT-KEM 2017-05-18 (ID 36358)[10746]

22.5.2017 Rauta- ja rikkikokeen sekä pH- ja lämpötilamittausten tulokset .xls-tiedostona (ENV1107 Littoistenjärvi Veden pH- ja lämpötilamittauksetAll2017). Tiedosto päivittyy mittausten kertyessä.

22.5.2017 ylimääräinen pH- ja lämpötilamittaus

22.5.2017 Saaristomeren sukeltajien saalis- ja korjuutilasto 20.5.2017 sukelluskalastajien saalistamat20052017

18.5.2017 Suunnitelman mukainen pH- ja lämpötilamittaus

16.5.2017 Ylimääräinen veden seurantamittaus kemikaalikunnostuksen jälkeen, mitattu 15.5.2017 (kokonaisalumiini, alkaliniteetti, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfori). tutkimustodistus_1702486_Vesi__ENV1107__Litto[5153]

16.5.2017 Ympäristöluvan edellyttämät seurantamittaukset ennen kemikaalikunnostusta mitattu 2.5.2017 (lämpötila, happi, happikylläisyyss, sameus, sähkönjohtavuus, pH, väri, kokonaistyppi, nitraatti, nitriitti, ammonium, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, klorfylli, kloori, alumiini, rauta ja alkaliniteetti).LITT-KEM 2017-05-02 (ID 36220)

15.5.2017 Ylimääräinen pH- ja lämpötilamittaus 

13.5.2017 Ylimääräinen pH- ja lämpötilamittaus 

12.5.2017 Ylimääräinen pH- ja lämpötilamittaus (xls) ENV1107 Littoistenjärvi Veden pH- ja lämpötilamittaukset_12.5.2017

10.5.2017 Ylimääräinen pH- ja lämpötilamittaus (xls) ENV1107 Littoistenjärvi Veden pH- ja lämpötilamittaukset_10.5.2017

Littoistenjärven karikot (WGS84 3D-koordinaatit, yksi 2D) LittoistenjarviKarit

4.5.2017 Kemikaaliannostuksen saostuskoe Littoisten järvi saostuskoe 2017[3975]

25.11.2015 Rauta- ja rikkikokeen tulokset. Mitattu 9.10.2015 Littoistenjärvi sedimenttitutkimus 2015 (ID 29186)

30.6.2015 Littoistenjärven pohjoispuoliselta Järvelän kosteikolta lähtevän veden sekä Littoistenjärveen laskevien kahden ojan vedenlaatututkimus 11.6.2015. Littoistenjärven 11.6.2015 raportti

Varjo E. (2012). Littoistenjärven sedimenttitutkimus. Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos – geologian osasto – maaperägeologia.15.8.2012, 8 sivua (+ 2 liitesivua). Littoistenjärven sedimenttiraportti 2012

Gluckert G., Illmer K., Kankainen T., Rantala P., ja Räsänen M., (1992). Littoistenjärven ympäristön kasvillisuuden kehitys jääkauden jälkeen ja järven luonnollinen happamoituminen. Turun yliopiston maaperägeologian osaston julkaisuja 75, Turku 1992. UTU_LITSA_75_1992

Yksi vastaus artikkeliin ”Kunnostukseen liittyvä tutkimustyö

  1. Päivitysilmoitus: Velvoitetarkkailun 2.8. tulokset ja vuoden 2012 sedimenttitutkimusraportti nyt tutkimussivuilla | Littoistenjärvi

Kommentointi on suljettu.