Järven hoitosuunnitelmat ja luvat

22.6.2021 Sopimus Littoistenjärven säännöstelyoikeudesta sekä säännöstelyrakenteisiin littyvistä huolto- ja muista vaadittavista toimenpiteistä: Liite 7_Allek. Sopimus Littoistenjärven säännöstelyoikeudesta sekä säännöstelyrakenteisiin liitt huolto- ja muista vaad toimenpiteistä

22.6.2021 Länsi-Suomen vesioikeuden päätös Littoistenjärven säännöstely- ja vedenjohto-oikeudesta 8.1.1970 (Liite 10_LS_vesioikeus_Päätös_säännöstely ja vedenotto 080170).

29.11.2020 Ilkka Sammalkorven Littoistenjärvelle räätälöimä särkikalojen hoitokalastussuunnitelma (päivitetty 19.12.2020): Litsaistus_Hoitokalastussuunnitelma_IS_final_2020

6.2.2020 Littoistenjärven pintavedenottamon suoja-alueen rauettaminen, Lieto ja Kaarina, Diaarinro: ESAVI/21502/2019, saatavilla https://tinyurl.com/yb36h8ez https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1653063

18.12.2019 Littoistenjärven kemiallisen käsittelyn laajan määraikaistarkastuksen mukainen tarkastuskertomus (VARELY/5815/2019) Tarkastuskertomus_Littoistenjärven kemikaalikäsittely_5.12.2019

26.2.2019 Hoitokunnan lausunto suoja-alueen rauettamisesta (Lausunto suojelualueesta 26.2.2019 allekirjoituksin) ja 11.1.2019 Littoistenjärven säännöstely-yhtiön hallituksen lausuntopyyntö koskien Littoistenjärven suoja-alueen rauettamista.

18.5.2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös poikkeusluvan myöntämiseksi harppuuna-, keihäs- ja atrainkalastuksen sallimiseksi kalastuslain 46§ tarkoittamana rauhoitusaikana 15.4.-31.5. vuosille 2018-2020, 1316_5713_2018 Harppuunakalastuslupa Littoistenjärven hoitokunta.

3.3.2017 Turun ja Porin lääninhallituksen päätös moottoriveneliikenteen rajoittamista ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoittamista koskevassa asiassa,  28.9.1981. MoottoriajoneuvojenkayttokieltoLaani1981.

22.9.2017 Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen hylkäävä päätös 191/2017/2 (diaari ESAVI/4474/2017) 20.9.2017 Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan tekemään kalataloudellisen tarkkailuohjelman oikaisuvaatimukseen  AVIPäätösDOC210917-21092017123723

3.8.2017 Kemikaalikunnostuksen lopetusilmoitus ENV1107_Lopetustiedote_Littoistenjärvi_kunnostus_3.8.2017

26.6.2017 AVIn vastinepyyntö hoitokunnalta koskien AVIn 11.6.2017 lausuntoa Kaarinan kaupungin ympäristölautakunnan oikaisuvaatimukseen kalataloudelliseen tarkkailuohjelmaan (19.4. Kaarinan ympäristölautakunnan pöytäkirjanote §38, ja täydennys 3.5., pöytäkirjanote §42) DOC270617-27062017121323[14706]. Hoitokunnalla ei ole lausuntoon huomautettavaa.

21.4.2017 Vastaus, joka sallii moottoriveneiden ja muiden vesikulkuneuvojen käytön kemikaalikäsittelysttä (VARELY-1060-2017_210417).

13.4.2017 Urakoitsijaa ohjeistetaan oheisella kartalla Littoistenjärvellä pesivien lintujen pesimäalueista. Kemikaalin levityksessä tulee noudattaa varovaisuutta kyseisten alueiden kohdalla, eikä pidä mennä aivan rannan tuntumaan. (Linnuston pesimäalueet_Littoistenjärvi)

12.4.2017 Aloitusilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle, kalatalouspalvelut-ryhmälle, Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille (Aloitusilmoitus_Littoistenjärven kunnostus_ENV1107_12.4.2017)

31.3.2017 Vesistötarkkailusuunnitelman muutoksin ja lisäyksin sekä kalataloudellisen tarkkailuohjelman tarkennuksin täydennetty viimeisin kunnostuksen toteutussuunnitelma (ENV1107_Vesistö- ja kalastotarkkailusuunnitelma_31.3.2017)

27.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen päätös  (Dnro VARELY/485/5723/2017, ilman liitteitä): Littoistenjärven kemikaalikunnostusta koskevan kalatalousvaikutusten tarkkailuohjelman hyväksyminen (Päätös Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä).

9.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen päätös  6/2017 (Dnro VARELY/1241/07.00/2013, ilman liitteitä): Littoistenjärven kemikaalikäsittelyn vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen muutoksin ja lisäyksin. (DOC140317-14032017201513).

6.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirje (Dnro VARELY/1241/07.00/2013): Littoistenjärven kemikaalikäsittelyn ympäristöluvassa edellytettyjen suunnitelmien hyväksymismenettelystä (DOC090317-09032017113901).

1.7.2016 Littoistenjärven osakaskuntien hyväksymä kunnostussuunnitelma (ENV890 (29.6.2016, päivitetty 1.7.2016). Suunnitelmasta osa on päivitetty ympäristöluvan edellyttämän vesistötarkkailun muutoksin ja lisäyksin sekä kalataloudellisen tarkkailun edellyttämin tarkennuksin (ks. yllä 31.3.2017).

11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueen päätös 149/2014/2, Dnro ESAVI/177/04.08/2013 (149-2014-2)