Lähiympäristö

Littoistenjärvi sijaitsee Varsinais-Suomessa, Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan alueilla. Järvellä on kaksi pientä saarta, toinen Kaarinan puolella, toinen Liedon puolella. Kaarinan kaupungin puoleiset alueet ovat asemakaavoitettuja ja rakennettuja pientaloalueita. Liedon puolella on rakennetun Littoisten taajaman lisäksi myös metsäalueita. Järven pohjoisrannalla sijaitsee Järvelän kosteikkoalue. Littoistenjärvi laskee Väriojan kautta Kuusistonsalmeen.

Järven pinta-ala on noin 1,5 km2, rantaviivan pituus noin 6 km ja suurin läpimitta 1,6 km. Järvi on hyvin matala keskisyvyyden ollessa 2,2 m. ja syvimmän kohdan vajaat 3 m. Järven valuma-alue on noin 3 km2. Valuma-aluekartta 0810_001

Littoistenjärveä säännöstellään Länsi-Suomen vesioikeuden 8.1.1970 antaman päätöksen mukaisesti (NN+ 35,20–36,05 m). Säännöstelystä vastaa Littoistenjärven säännöstely-yhtiö. Keskivedenkorkeutta vastaava tilavuus on 3,25 milj.m3 ja säännöstelyn ylärajalla 3,75 milj.m3. Säännöstelyrajojen välinen tilavuus on 1,2 milj. m3 eli enemmän kuin järvestä luontaisesti virtaa vettä pois vuodessa. Veden teoreettinen viipymisaika järvessä on 1,8 vuotta. Järvi toimi 1970-luvun alusta vuoden 1998 loppuun saakka Kaarinan ja Liedon vedenottovesistönä.