Kunnostuksen tilannekatsaus 31.5.2017

Tutkimustuloksista rohkenee tähän mennessä päätellä seuraavaa: 2.5.2017 ennen kunnostusta järven tila oli suhteellisen normaali, aiempia keväitä jopa aavistuksen parempi. Vesi oli normaalin värjäytynyttä ja sameaa. 11.-12.5. tehdyssa kemikaalikunnostuksessa pH-laski paikoittain tavoiteltua alemmas ja tavoiteltu pH-haarukka (0,3) osoittautui käytännössä liian kapeaksi, ollen todellisuudessa lähellä yhtä (1). Tämän seurauksena ELY-keskuksen valvojan Asko Sydänojan kanssa sovittiin pH:n kehitystä seurattavan tehostetusti ja tarkkailtavan kunnostusprosessin päättymistä ylimääräisin mittauksin. Viimeisimmät tulokset, joista alla siis puhutaan ovat 18.5 ja 22.5. mittauksista.

18. ja 22.5.2017 tulokset näyttävät odotetuilta, tai jopa odotettua paremmilta – veden fosforipitoisuus on edelleen olematon (alle 5 mikrog/l), mitä tavoiteltiinkin. Mittauksen aikana, siis 10-12 päivää käsittelyn jälkeen saostusprosessi on mitä ilmeisimmin päättynyt (alumiinipitoisuudet ovat alle Littoistenjärven kevään arvojen, kolmen pisteen keskiarvona 65 mikrog/l ja pH on nousussa, mittausten aikaan keskimärin noin 6,4. Puskurointikyky on edelleen erittäin alhainen, mutta sekin nousussa. Vesi samenee odotetusti ja toivotusti: käsittelykemikaalihan vei vettä raskaampana ja voimakkaasti reagoivana välittömästi myös kiintoaineksen vedestä (fosforin lisäksi) pohjaan ja muodostunut vaalea alumiinihydroksidisakka heijasti auringon valon tehokkaasti luoden välimereisen epätyypillisen värityksen järveen. Vaikka kirkastumisen nopeus ja voimakkuus hätkäytti, se ei ollut kunnostuksen ensisijainen tarkoitus, vaan fosforin saoastaminen ja pitäminen pohjassa. Alun jälkeen oli odotettavissa veden värileiman häviäminen ja alumiinihydroksidisakan tummeneminen ja sekoittuminen sedimentin pinnassa. Kun vielä voimakkaat vaihtelevansuuntaiset tuulet sekoittavat vettä tehokkaasti koko järvialtaassa ja varsinkin tuulenalaisilla rannoilla, niin järvi alkaa näyttää normaalimmalta suomalaisjärveltä. Käsittelyn ansiosta veden liikkeitä järvialtaassa ollaankin päästy toljottelemaan ilmeisesti ensimmäisiä kertoja näinkin hyvin parantuneen näkösyvyyden ansiosta.

Kuolleita kaloja on viety yhteensä 4940kg, viimeiset 50kg lahnoja maanantaina 29.5. Kauden viimeinen kunnostukseen liittyvä kalojen keräily ja hoitokalastustapahtuma on/oli järjesteillä 31.5.2017. Järjestäjänä on Saaristomeren sukeltajat r.y. (yhteyshenkilönä tapio.salakari@pp.inet.fi, 040 749 635). Järvestä poistetaan särkikaloja – niin kuolleita kuin eläviäkin, ja saalis luetteloidaan entiseen malliin.

Torstaina 1.6. tehdään pH:n mittaus 19 pisteestä ja 6.6. vedenlaadun, kasviplanktonin ja eläinplanktonin mittaukset kolmesta pisteestä. Jälkimmäisistä tulokset saadaan parin viikon päästä juhannuksen tienoilla. Silloin myps simpukkatutkimusten tulokset ovat silloin käytettävissä ja käsittelyn vaikutuksia vesiekosysteemiin päästään tarkastelemaan kokonaisuutena. Toistaiseksi normaalista poikkeavaa ei ole havaittu eikä raportoitu projektilaisille tai talkoolaisille; tai no, onhan nyt koleaa ja noin viikko sitten kuoriutuneet naurulokin poikaset värjöttelevät emojen kyljissä Kalliosaaressa. Ensimmäinen telkkäpoikuekin (1+4) tuli bongattua lintutornin edustalla sunnuntaina 28.5.

Talkoisiin ja kunnostukseen osallistuneille kaunis kiitos mahtavasta työstä!

 

Kunnostuksen tilannekatsaus 27.5.2017

24.-25.5. tehdyn simpukkatutkimuksen perusteella järven pikkujärvisimpukkakannalle ei näytä aiheutuneen merikittävästi vaihinkoja (jos ollenkaan).

26.5. L&T:lle viettin 56kg lahnoja ja yksi neljän kilon hauki.

Yhteensä kaloja on viety 4890kg.

23.5. L&T:lle vietiin 550kg kaloja, lähes kaikki lahnoja ja hajoamistilassa.

22.5. L&T:lle vietiin

 • 2160kg lahnoja
 • 27kg haukia
 • 17kg särkiä
 • 10kg ruutanoita
 • 1kg ahvenia

Yhtensä kaloja on poistettu 4280kg.

20.5. rannoilta kerättiin taas useampi sata kiloa lahnoja ja yksi hauki. Lisäksi Saaristomeren sukeltajat nostivat rannalle kuollutta kalaa pohjasta seuraavasti

 • 232 lahnaa (arviolta 450-500kg)
 • 24 särkeä
 • 4 haukea ja
 • ahven

ja harppuunoivat:

 • 93 lahnaa (suurin 64cm, 3,6kg), yhteensä 162kg
 • 7 ruutanaa (suurin 40cm, 2kg), yhteensä 9,7kg
 • 2 särkeä

Lahnojen koko

Littoistenjärven hoitokunta kiittää Saaristomeren sukeltajia avusta ja lukuisia vapaaehtoisia, jotka säkittivät rannoille ajautuneita lahnoja – Kuoviluodossa ahkeroinut venekunta keräsi 128 lahnaa ja 2 ahventa. Elävänä pyydettyjen kalojen paino- ja pituustietoja tallennetaan parhaillaan, mutta arviolta kalaa on kerätty nyt liki kolme tonnia. Kolmesta kalasta otetaan kudosnäytteet, joista analysoidaan kaloihin vuosien saatossa kertyneet orgaaniset yhdisteet ja raskasmetallit.

Littoistenjärven Ruutana, 40cm.

Lisäksi muistutamme, että muu kuin mato-onginta ja viehe-kalastus Littoistenjärvessä vaatii luvan  hoitokunnalta; Saaristomeren sukeltajilla sellainen oli. Kuolleiden kalojen haaviminen ja nostaminen on toistaiseksi sallittu.

Helteen vuoksi kalat alkavat hajota nyt nopeasti ja hajuhaitta on merkittävä. Rannoilla liikkujien toivotaan nostavan rannoille ajautuneet kalat biojäteastioihin Kuoviluodossa, Järvelässä, Hiekkarannalla ja Ristikallion rannass

19.5. R. Santala vei 105kg lahnoja ja 10kg haukia, kumulatiivisesti yhteensä
2120kg.

18.5. R. Santala vei L&T:lle 215kg kalaa (195kg lahnoja, 15kg haukia ja 5kg särkiä).

 

Kunnostuksen tilannekatsaus 16.5.2017

Kuva: Marko Ahde

Littoistenjärven kemiallinen käsittely polyalumiinikloridilla aloitettiin torstaiaamuna 11.5.2017 ja se päättyi perjantaina iltapäivällä. Noin 40:n tunnin aikana järveen levitettiin viisi rekka-autollista Kemiran PAX-XL100 -liuosta. Käytetty liuosmäärä oli huomattavasti pienempi ja laimeampi (160t ja 44mg/l) kuin suunniteltu (200-280t ja 50-60mg/l) . Määriä pienennettiin ennen levitystä pH:n ja varsinkin alkaliteetin alhaisuuden vuoksi. Silti tavoite-pH (6,0…6,3) alittui. Kemikaalin tasaista levitystä haittasi jonkin verran päivisin tuuli, jonka vuoksi pH laski tietyillä alueilla järvessä suunniteltua alemmas. Tämän ei ole kuitenkaan todettu aiheuttaneen alunperin arvioidusta poikkeavia vaikutuksia ekosysteemiin.

Kalakuolemia on esiintynyt odotetusti, mutta saalis on poikennut odotetusta. Peräti 97% kerätystä biomassasta on 10-20 vuotiaita suuria lahnoja (50-70cm). Ne saatiin toivotusti järvestä pois ennen kutua. Lisäksi on jonkin verran särkiä, ja muutamia haukia (8 kpl, joista suurin 12kg kuoli ulkoisen väkivallan seurauksena). Keräilypisteistä on viety tiistaihin 16.5. mennessä käsiteltäväksi yhteensä 1790kg kaloja. Lisäksi suuret lokit ovat hoitaneet osansa ja pohjassa on edelleen kuolleita kaloja. Kaikenlajisia eläviä kaloja on raportoitu näkyneen.

 • Talkoolaisten toivotaan edelleen keräävän kuolleita kaloja rantojen biojäteastioihin, jotka ovat ainakin ensi viikonlopun nykyisillä paikoillaan Littoisten Hiekkarannalla, Järvelässä, Kuoviluodossa, Ristikallion rannassa ja Marjaniemen liepeillä (ks. kartta). Viikonlopuksi on luvattu lämpimiä kelejä ja astiat tulevat haisemaan. Mikäli astiat ovat täynnä, vieressä on jätesäkkejä, joihin lahnoja voi laittaa 5-10kpl (20kg max).
 • Saaristomeren sukeltajat ovat kutsuneet kokoon hotokalastustapahtuman ja tulevat hoitokunnan luvalla harppuunoimaan ja keräämään lisää lahnoja, suutareita ja särkiä ensi lauantaina 20.5.Järjestäjänä toimii Marko Ahde, 040 716 4898.
 • Rami Laaksonen selvittää käsittelyn vaikutukset simpukkakantaan sukeltamalla lähiviikkoina.
 • Rannoilla- ja vesilläliikkujia toivotaan ilmoittamaan havainnoistaan paikkatietojen kera projektipäällikkö Milja Vepsäläiselle (milja.vepsalainen@vahanen.com) tai Paula Wuokolle (paula.wuokko@vahanen.com).

Näytteet veden kemialliseen analyysiin otettiin tarkennetun näytteenottosuunnitelman mukaisesti ti 2.5.2017 ja sen alustavat tulokset saatiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:stä 16.5. Seurava näytteenottosunnitelman mukainen keruu tehdään to 18.5.

pH:ta on seurattu miltei päivittäin kenttämittarein :

 • ennen käsittelyä = ke 10.5.: 18 mittauspistettä, 0,5m syvyysvälein, pH 6,9 vaihteluväli
 • 1. käsittelypäivä = to 11.5.: 19 -”-, pH 6,4.
 • 2. käsittelypäivä = pe 12.5.: 19 -”-, pH 5,8.
 • päättyminen + 1vrk = la 13.5.: 19 -”-, pH 5,5
 • päättyminen + 3vrk = ma 15.5.: 19 -”-, pH 5,5.
 • seuraava mittaus +6 vrk = to 18.5, 3 mittauspistettä
 • seuraavalla viikolla 19 pisteen mittaus

Lisäksi 15.5. mitattiin kolmesta mittauspisteestä, alkaliiteetti, alumiini, liukoinen ja kokonaisfosfori. Fosforipitoisuudet ovat laskeneet käsittelyn alusta 40 mikrogrammasta 5 mikrogrammaan litrassa. Alumiinipitoisuus on koholla: arvot ovat normaaliin verrattuna viisinkertaiset (keskimäärin 600 mikrogrammaa/l,), ja kolminkertaiset juoma-/talousvesisuositukseen verrattuna. Uimavesille ei ole alumiinipitoisuussuosituksia.

Alhaisesta pH:sta, koholla olevista alumiinipitoisuuksista  ja kylmästä vedestä huolimatta (11 astetta, 15.5.) järvi on todettu valvojan kanssa uintikelpoiseksi. Vesi ei aiheuta tavanomaisesta poikkeavia oireita, joten järvellä liikkumiskiellot poistetaan.

Alkuperäiset tutkimustulosraportit tulevat sivuille lähiaikoina.

Biojäteastioitten sijainti. Muut roskat eri astioihin ja säkkeihin.

Kunnostus/Remediation/Реабилитация 10.-12.5.2017

Littoistenjärven kunnostus 10.-12.5.2017

Littoistenjärveä kunnostetaan lisäämällä veteen saostuskemikaalia (polyalumiinikloridi PAX XL-100), joka sitoo ravinteita. Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta toteuttaa hankkeen ja sille on myönnetty ympäristölupa.

Kunnostuskäsittely toteutetaan koko Littoistenjärven vesialueella. Käsittelyn aikana urakoitsija työskentelee vesillä ympärivuorokautisesti 2–3 päivän ajan. Kemikaali ei aiheuta veteen levitettynä vaaraa ihmisille tai eläimille. Käsittelyn aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen järvellä ei saa liikkua ilman lupaa (yhteystiedot alla). Näin turvataan urakoitsijan työrauha ja kemikaali ehtii vaikuttaa.

Käsittely voi aiheuttaa akuutteja kalakuolemia. Ristikallion koulun rannalla järjestetään talkoot 12.5. klo 16:00.

Remediation of the lake Littoistenjärvi 10.-12.5.2017

Remediation is carried out by adding precipitation chemical (PAX XL 100) in to the lake. The project has an environmental permit.

Remediation will cover the whole lake area. During the remediation the contractor will work continuosly for 2-3 days. Chemical used is not harmful for human or animals when added in to water. During the remediation and two days after it any use of the lake is prohibited without a permisson (contact infromation below). This enables the contractor to operate safely and the chemical to affect in the water. The treatment may cause some acute fish deaths.

You are welcome to join the volunteer work at the shore of Ristikallio school on 12th of May at 4 pm.

Реабилитация озера Лиитосярви 10.-12.5.2017

Реабилитация озера Лиитосярви будет выполняться путем добавления в воду коагулянта раствора хлорид полиалюминия PAX XL 100, который связывает питательные элементы. Проект реализует исполнительный орган муниципалитета Лиитосярви, у которого имеются все необходимые экологические разрешения.

Реабилитиция будет выполняться на всей территории озера Лиитосярви. Подрядчик выполняет работы круглосуточно, в течении 2-3 дней. Добавленный в воду химикат не представляет опасности для людей и животных. Во время выполнения работ и в течении двух суток после их окончания, перемещение по озеру без разрешения запрещено (контактные данные внизу). Это поволит обеспечить спокойную работу порядчика и химикатам оказать свое действие.

Обработка воды химикатом может вызвать внезапную гибель рыб. На берегу школы Ристикаллио будет организован субботник 12.5. начиная с 16.00.

Lisätietoja antavat/ Contact information/ Дополнительные сведения можно получить:

Milja Vepsäläinen, projektipäällikkö, project manager tel. 040 823 5892, e-mail: milja.vepsalainen@vahanen.com

Jukka Heikkilä, hankkeen johtaja, project leader, tel. 050 581 8361, e-mail: littoistenjarvenhoitokunta@gmail.com

http://www.littoistenjarvi.fi/, Facebook (Littoinen City) Twitter (@littoistenjarvi)

Kunnostuksessa käytettävä alus. The vessel used in the project. Судно используемое для выполнения работ.

Sinilevää Littoistenjärvellä. Blue-green algae in lake Littoistenjärvi. Сине-зеленые водоросли на озере Лиитосярви в 2014 г.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset Littoistenjärven kemikaalikäsittelystä

Vastaukset on koostettu emeritusprofessori Jouko Sarvalan, YM:n neuvottelevan virkamiehen Antton Kedon, Littoistenjärven ympäristöluvan valvojan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Asko Sydänojan, MMT Milja Vepsäläisen ja hoitokunnan puheenjohtajan Jukka Heikkilän vastauksista.

Miksei järven anneta olla?

Littoistenjärvessä esiintyy paljon leviä ja vesi on sameaa ja vihreää. Osa levistä on sinileviä eli syanobakteereita, joista osa tuottaa lisääntyessään (’kukkiessaan’) maksa- ja/tai hermomyrkkyjä. Littoistenjärven reaaliaikaisessa seurannassa on havaittu, että sinilevän esiintyminen on voimakkainta heinä-elokuussa, mutta myös myöhemmin esiintyy sinileväkukintoja.

Sinilevän kuollessa syntyy pahalta haisevia sinilevälauttoja, joista on merkittävää haittaa ranta-asukkaille ja virkistyskäytölle.

Järveä on hoidettu ilmastamalla, hoitokalastamalla ja valuma-alueita kunnostamalla kolmen vuoden ajan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti, ja osittain pitempäänkin. Silti tänäkin aikana järvi on pysynyt ylirehevässä tasapainotilassa, johon se päätyi noin kymmenen vuotta sitten ja jossa sisäinen kuormitus rehevöittää järveä entisestään.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä 2000/60/EY koskeva kansallinen laki astui voimaan 1.1.2005. Direktiivin tavoitteena on vesiensuojelun kehittäminen niin, että kaikkien pinta- ja pohjavesimuodostumien hyvä ekologinen tila saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Littoistenjärven tila on direktiivin vastaisesti huonontunut vuosi toisensa jälkeen ja oli erittäin huono kesällä 2016.

Miksi alumiinkloridi?

Alumiini on hapen ja piin jälkeen kolmanneksi yleisin alkuaine eli yleisin metalli maankuoressa. Alumiinia on käytetty juomaveden puhdistuksessa jo yli 200 vuotta. Littoistenjärvellä käytettävä polyalumiinikloridi on maailmalla erittäin yleisesti järven sedimentin fosforin sitomiseen käytetty aineyhdiste. Kansainvälisiä esimerkkejä järvien käsittelystä alumiinilla on yli sata viimeisen 35 vuoden ajalta erityisesti Pohjois-Amerikasta, mutta myös Saksasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomestakin. Useimmissa raportoiduissa kohteissa on onnistuttu sedimentin fosforinpidätyskyvyn parantamisessa ja järven rehevyystason laskussa, mutta käsittelyn vaikutuksen kesto vaihtelee tapauskohtaisesti muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin. Muitakin aineita on käytetty, mutta Suomessa kokemukset niistä ovat vähäisempiä tai niiden tehokkuutta ei ole osoitettu tutkimuksin.

Miten alumiinikloridi vaikuttaa?

Veteen annosteltu alumiinikloridi hajoaa alumiini- ja kloridi-ioneiksi. Kloridi-ionit ovat veden suolaisuuden lähde ja meriveden suolaisuudesta noin puolet on kloridi-ioneja. Littoistenjärveen suunnitelluilla alumiinikloridiannoksilla ei järven suolaisuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia, joskin suolaisuuden nousu havaitaan nykyisillä mittausmenetelmillä. Alumiini-ionit sen sijaan saostavat fosforia sekä hydrolysoituvat alumiinihydroksideiksi, jotka muodostavat geelimäisen sakan. Sakkaan tarttuu saostunut fosfori ja muuta veden kiintoainetta kuten humusta. Sakka laskeutuu n. 30cm/h päätyen järven pohjalle, jossa se muodostaa vaalean peitteen sedimentin pinnalle. Peite sitoo pohjalla edelleen sedimentistä vapautuvaa fosforia.

Jääkö veteen alumiinia?

Oikein tehdyssä käsittelyssä veteen ei jää alumiinia, joten käsittely on uimisen ja virkistyskäytön kannalta vaaratonta. Kalojen aiheuttama pohjan pöyhintä ei vapauta alumiinia ja sidos kestää myös hapettomissa olosuhteissa. Voimassa olevien kriteerien perusteella Littoistenjärven käsittelyssä käytettävää 30-40%:sta polyalumiinikloridia PAX-XL100 ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi, eikä sen biokertyminen ole todennäköistä.

Miten käsittely tehdään oikein?

Alumiinikloridikäsittely vaikuttaa veden happo-emäs-tasapainoon eli pH-tasoon siten että järven pH voi alentua tilapäisesti. Jos järven puskurointikyky on matala, liika annostelu voi johtaa alumiinin muuntumiseen myrkyllisiin olomuotoihin. Tämän takia alumiinikäsittelyt on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti, niin ettei veden pH-taso pääsee laskemaan toimenpiteen aikana liian alhaiseksi (pH < 5.5). Näin toimitaan myös Littoistenjärvellä. Ympäristölupamääräysten mukaan Littoistenjärven kemikaalikäsittelyssä veden pH-luku ei saa laskea alle 6.0, jolloin käsittely ei ole kaloille ja muille vesieliöille vaaraksi. Alumiinipitoisuus laskee tällöin nopeasti käsittelyn jälkeen, muutamissa tunneissa tai vuorokausissa.

Mistä tiedetään oikea annostus?

Veden fosforin ja levien hallintaan tarvitaan yleensä vain pieni annos alumiinikloridia. Fosforin vapautumista järvenpohjasta voidaan puolestaan hallita pitkäaikaisesti peittämällä pohja alumiinihydroksidilla, ja tämä taasen edellyttää suurempaa annostusta, kuten Littoistenjärvessä. Aineen toimittaja mittaa veden arvot, ja valmistelee niiden perusteella sopivan alumiinikloridiliuoksen. Urakoitsija mittaa ainetta levittäessään, että vaikutus on lupaehtojen rajoissa, eli pH 6,0…6,3.

Onko käsittelyjä tehty muualla ja minkälaisia kokemuksia niistä on saatu?

Aiemmin mainittujen ulkomaisten käsittelyjen lisäksi Suomessa on käsitelty useita vesistöjä kemiallisesti, myös keväällä ja kesällä, eikä käsittelyn ole havaittu aiheuttaneen muuta haittaa luonnolle kuin kalojen kuolemat. Kun happo-emäs-tasapaino pidetään yli pH 6:n, kalakuolematkin jäävät vähäisiksi. Rehevöityneiden järvien kunnostukseen alumiinikloridia on käytetty Suomessakin ilmeisesti kymmenissä järvissä (lähimpinä Rymättylän Kirkkojärvi, Riittiönjärvi ja Satakunnan Ilmijärvi). Ihmisille ei ole havaittu koituneen haittoja, mutta käsittelyjä on jouduttu uusimaan.

Mistä tiedetään, että käsittely voi onnistua Littoistenjärvessä?

Littoistenjärven veden ja sedimentin ominaisuudet ovat edullisia käsittelyn kannalta. Valuma-alue on pieni eikä järveen valu mainittavasti ravinteita. Vesi viipyy järvessä suhteellisen pitkään. Siksi järven omat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ovat veden laadun kannalta oleellisimmat. Littoistenjärvi on viime vuosina ollut neutraali tai emäksinen ympäri vuoden (pH 7…10), happamimmat arvot esiintyvät keväällä. Emäksisyydellä on merkitystä sisäisen fosforikuormituksen ja happamuudella puolestaan alumiinin vapautumisen kannalta.

Kun pH-arvot nousevat voimakkaiden leväkukintojen yhteydessä yli pH 9:n, sedimentti ei enää pidätä fosforia, vaan se vapautuu vesimassaan. Näin voi käydä jo pH > 8 -tasolla silloin, kun sedimentin kiintoainepitoisuus on alhainen. Fosforinpidätyskyvyn arviointia varten Littoistenjärven sedimentistä tutkittiin rikin, raudan ja fosforin määräsuhteet syksyllä 2015. Tulosten perusteella rauta/fosfori suhde on hyvin edullinen, 24, sillä kun tämä suhdeluku on 15…20, fosforia ei juuri liukene hapekkaissa olosuhteissa – vasta suhdeluvun ollessa alle 10 liukenemisen on todettu olevan merkittävää. Myös rikkiä on Littoistenjärven sedimentissä suhteessa rautaan niin vähän, että rikki ei haittaa fosforin pidättymistä.

Alumiinihydroksidisidos pysyy, jos pH-arvo on yli 5,5 vuoden ympäri. Happamoitumista ehkäisevien maailmanlaajuisten toimien ansiosta veden puskurointikyky, eli kyky vastustaa pH:n laskua, on parantunut myös Littoistenjärvessä huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana ja on nykyään 0,4…0,6 mmol/l eli selvästi yli hyvän rajana pidettävän 0,2 mmol/l.

Littoistenjärven sedimentti pidättää kohtalaisesti fosforia, ja pH:n vaihtelu on alumiinikloridikäsittelyn kannalta turvallisella puolella. Siten leväkukintojen aiheuttaman pH:n nousun hillitseminen alumiinikloridilla onnistunee. Tämä puolestaan auttaa pysäyttämään viime vuosina kiihtyneen sisäisen kuormituksen ja palauttamaan parhaassa tapauksessa järven aiempaan, karumpaan tasapainotilaansa.

Miten tiedetään, että käsittely onnistui/epäonnistui?

Vesistöä tarkkaillaan lukuisten säännönmukaisten sertifioitujen mittausten, koekalastusten, havainnointien ja analyysien perusteella. Lisäksi Littoistenjärvellä kehitetään kunnostuksen jälkeistä tilaa ylläpitäviä toimia, joiden myötä otetaan käyttöön soveltuvia mittaus- ja analyysimenetelmiä.