Suunnitelma Littoistenjärven kunnostamiseksi -raportti

Ohessa Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan kokouksessa 10.5.2016 Vahanen Environment Oy:n esittelemä Littoistenjärven kemikaalikäsittelyn valmistelun päätösesitys, ENV890 (29.6.2016, päivitetty 1.7.2016).

Hoitokunta on saanut itse kemikaalikäsittelystä sitovan tarjouksen kesällä 2016, joka on voimassa 2017 loppuun asti. Raportissa mainitut kustannukset ovat suuntaa-antavia ja riippuvat varsinkin toteutusaikaisista olosuhteista.

Hoitokunta laatii rahoitushakemuksia Littoistenjärven kunnostamiseksi keväällä tai syksyllä 2017 ja pitkän aikavälin ylläpitäviin toimenpiteisiin. Tätä varten käydään rahoitusneuvotteluja suurimpien omistajien ja mahdollisten sponsoreiden kanssa, jotta julkisten rahoitusmuotojen vaatimat omarahoitusosuudet saadaan katettua.

Kaukolämpöputkien asennus Savijoen pohjaan

Liedon Lämpö Oy suunnittelee asentavansa kaukolämpöputkia Savijoen pohjaan Liedossa. Koska Littoistenjärven Loukinaisten osakaskunnalla on vesialueita myös Savijoessa, hoitokunta on asianosainen kuulutuksessa 29.7.2016, DNro ESAVI/5338/2016 mainitussa lupahakemuksessa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Liedon kunnanvirastossa, Kirkkotie 13.

Mikäli osakaskuntien jäsenillä on asiaan koskevia muistutuksia, pyydämme olemaan yhteydessä hoitokunnan gmail.com sähköpostiin, littoistenjarvenhoitokunta at jne., viimeistään 31.8.2016 mennessä.