Suunnitelma Littoistenjärven kunnostamiseksi -raportti

Ohessa Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan kokouksessa 10.5.2016 Vahanen Environment Oy:n esittelemä Littoistenjärven kemikaalikäsittelyn valmistelun päätösesitys, ENV890 (29.6.2016, päivitetty 1.7.2016).

Hoitokunta on saanut itse kemikaalikäsittelystä sitovan tarjouksen kesällä 2016, joka on voimassa 2017 loppuun asti. Raportissa mainitut kustannukset ovat suuntaa-antavia ja riippuvat varsinkin toteutusaikaisista olosuhteista.

Hoitokunta laatii rahoitushakemuksia Littoistenjärven kunnostamiseksi keväällä tai syksyllä 2017 ja pitkän aikavälin ylläpitäviin toimenpiteisiin. Tätä varten käydään rahoitusneuvotteluja suurimpien omistajien ja mahdollisten sponsoreiden kanssa, jotta julkisten rahoitusmuotojen vaatimat omarahoitusosuudet saadaan katettua.