Kaukolämpöputkien asennus Savijoen pohjaan

Liedon Lämpö Oy suunnittelee asentavansa kaukolämpöputkia Savijoen pohjaan Liedossa. Koska Littoistenjärven Loukinaisten osakaskunnalla on vesialueita myös Savijoessa, hoitokunta on asianosainen kuulutuksessa 29.7.2016, DNro ESAVI/5338/2016 mainitussa lupahakemuksessa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Liedon kunnanvirastossa, Kirkkotie 13.

Mikäli osakaskuntien jäsenillä on asiaan koskevia muistutuksia, pyydämme olemaan yhteydessä hoitokunnan gmail.com sähköpostiin, littoistenjarvenhoitokunta at jne., viimeistään 31.8.2016 mennessä.