Tarjouspyyntöjen tilanne 7.2.2016 Littoistenjärven kunnostamisen johtamiseksi

Littoistenjärven kunnostamisen ja kunnostamisen jälkeisen tilan ylläpitämiseksi Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta pyytää yrityksiltä ja yhteisöiltä tarjouksia projektipäälliköksi/projektipäälliköiksi kahdella julkisella tarjouspyynnöllä, LITSA/KEM (kemikaalikäsittelyyn huhti-kesäkuu 2017) ja 1projekti LITSA/PROP (heinäkuu 2017-joulukuu 2018).

Varsinaiset tarjousdokumentit ovat ladattavissa HILMAsta allaolevista linkeistä tarjousten jättöaikana.

Projekti: LITSA/KEM (Littoistenjärven ympäristöluvan mukainen kemikaalikäsittely), Tarjousten jättöaika päättyi ja tarjouksia saapui kolme kappaletta. Kaikki tarjoajat kutsutaan haastateltavaksi.

Projekti: LITSA/PROP (Littoistenjärven kunnostuksen jälkeistä tilaa ylläpitävät toimet), tarjousten jättöaika 7.2.-13.3.2017 (huomaa alkuperäisestä aikataulusta muuttuneet päivät)

Littoistenjärven kunnostuksen kärkihankkeelle nimetty ohjausryhmä

Hoitokunta katsoo Littoistenjärven kunnostuksen olevan sellainen monen sidosryhmän asiantuntemuksesta hyötyvä hanke, jolle ”…voidaan nimetä ohjausryhmä. Ympäristöministeriön valvoja tai yhteyshenkilö on ohjausryhmän jäsen ja ministeriö hyväksyy ohjausryhmän kokoonpanon. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä, tukee hankkeen tavoitteiden täyttymistä ja sen tulosten siirtämistä hyödyntäville tahoille.” (YM, 2016).

YM on hyväksynyt seuraavan ohjausryhmän kokoonpanon. Ryhmä järjestäytyy 17.2.2017.

  1. Kaarinan kaupungista: Teknisen toimen johtaja Jyrki Lappi varajäsenenään viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen.
  2. Liedon Kunnasta ja Littoistenjärven neuvottelukunnasta: Ympäristöpäällikkö, puheenjohtaja Ari Blomroos ja heidän myöhemmin ilmoittamansa varajäsen.
  3. Littoistenjärven hoitokunnasta: puheenjohtaja Jukka Heikkilä ja varapuheenjohtaja Hannu Hausen hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
  4. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksiköstä Heikki Elomaa varajäsenenään Ari Sallmen vesiyksiköstä.
  5. Emeritusprofessori Jouko Sarvala
  6. Ympäristöministeriön nimeämänä valvojana Jenni Jäänheimo varajäsenenään neuvotteleva virkamies Antton Keto.