Littoistenjärven kunnostuksen kärkihankkeelle nimetty ohjausryhmä

Hoitokunta katsoo Littoistenjärven kunnostuksen olevan sellainen monen sidosryhmän asiantuntemuksesta hyötyvä hanke, jolle ”…voidaan nimetä ohjausryhmä. Ympäristöministeriön valvoja tai yhteyshenkilö on ohjausryhmän jäsen ja ministeriö hyväksyy ohjausryhmän kokoonpanon. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä, tukee hankkeen tavoitteiden täyttymistä ja sen tulosten siirtämistä hyödyntäville tahoille.” (YM, 2016).

YM on hyväksynyt seuraavan ohjausryhmän kokoonpanon. Ryhmä järjestäytyy 17.2.2017.

  1. Kaarinan kaupungista: Teknisen toimen johtaja Jyrki Lappi varajäsenenään viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen.
  2. Liedon Kunnasta ja Littoistenjärven neuvottelukunnasta: Ympäristöpäällikkö, puheenjohtaja Ari Blomroos ja heidän myöhemmin ilmoittamansa varajäsen.
  3. Littoistenjärven hoitokunnasta: puheenjohtaja Jukka Heikkilä ja varapuheenjohtaja Hannu Hausen hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
  4. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksiköstä Heikki Elomaa varajäsenenään Ari Sallmen vesiyksiköstä.
  5. Emeritusprofessori Jouko Sarvala
  6. Ympäristöministeriön nimeämänä valvojana Jenni Jäänheimo varajäsenenään neuvotteleva virkamies Antton Keto.