Vedenlaadun seuranta 2016

Hoitokunta sai tiedoksi neuvottelukunnan 31.8.2016 kokouksessa käsitellyn yhteenvedon Littoistenjärven vedenlaadun seurannasta vuonna 2016. Sen mukaan järven vedenlaatu oli keväällä ja alkukesällä kohtuullinen, mutta huononi erittäin huonoksi heinä-elokuun vaihteessa. Typpi-, fosfori- ja klorofylliarvot nousivat korkeimmiksi koskaan mitatuista. Fosforia on liuennut pohjasta veteen pH:n käytyä selvästi yli 9.

”Vedenlaatuseurannan mukaan Littoistenjärven ekologinen tila kesällä 2016 oli huonompi kuin kertaakaan tutkitulla jaksolla. Veden fosforimäärä viisinkertaistui kesän aikana. Littoistenjärven ekosysteemi pysyi entistäkin vankemmin planktonvaltaisen ja sameavetisen tasapainotilan puolella.”. (Sarvala, 2016)