19.8.2021, päivitys 23.8.2021 Vesi sameaa, sinileväpitoisuus maltillinen, enterokokkeja havaittu erityisesti Ristikallion rannalla

Liedon terveystarkastajan ottamien näytteiden mukaan Litsan uimarannat täyttävät vedenlaatuvaatimukset lukuunottamatta tunsasta enterokokkien määrää Ristikallion rannalla. Ristikallion ranta ei siis täyttänyt näytteenottohetkellä uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Yleensä enterokokkipitoisuudet laskevat nopeasti. Niiden runsastuminen loppukesästä on ollut Litsalla jokavuotinen ilmiö, jonka syy on epäselvä – tänä vuonna ne ajoittuvat samaan aikaan runsaiden sateiden kanssa, joka voisi viitata huuhtoumaan maalta. Havainto antaa aihetta tarkkaavaisuuteen Ristikallion rannalla. Mittaustulokset ovat näkyvillä uimarannoilla ja myös tutkimussivuillamme, mutta tältä ne Ristikallion rannalla näyttivät (hälytysraja-arvo on max 400 MPN/100ml)

  • Näyte Ristikallion uimaranta 17.8.2021: 1600 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 19.8.2021: 1300 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 23.8.2021: 460 MPN/100ml

Kuten lähes reaaliaikainen seuranta tästä linkistä näyttää, vedessä on ollut sinilevää maltillisesti. Myrkyllisiä sinilevälajeja ei havaittu terveystarkastajan aistinvaraisessa tarkastelussa. Leväkukinnot näkyvät veden sameutena, mutta lajien tarkempi määrittäminen tehdään vasta talvella kesän aikana otetuista vesinäytteistä.

 

 

4.8.2021 Silmälläpidettävä

Heinäkuun lopun vedenlaatumittaukset paljastavat, että leväkasvustolle sopivia ravinteita on runsaasti. Tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä, mutta lähes reaaliaikaista sinilevän määrämittaria ja näitä sivuja on syytä pitää silmällä – ja aina tarkistaa tilanne ennen uimista.