Osakaskuntien kokous pidetään ti 22.9.2020 Liedon kunnantalon valtuustosalissa

Littoistenjärven osakaskuntien vuosikokous on pidetty yleensä toukokuun alussa. Hoitokunta päätti 7.4.2020 kokouksessaan siirtää kokouksen. Kokousaikaa joudutaan edelleen siirtämään ja se pidetään tiistaina 22.9.2020 klo 17:00 Liedon kunnantalon valtuustosalissa (Kirkkotie 13, 21420  LIETO). Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 16:30. Kokoukseen osallistujien tulee noudattaa turvavälejä ja mikäli turvaetäisyys ei ole riittävä, suojautua kasvomaskilla. Hoitokunnalta saa kokouksessa FFP2 -maskeja.

Allaolevan kokouskutsu on julkaistu Turun Sanomissa 7.9.2020 ja se on lähetetty jakelualueen ulkopuolisille sääntöjen edellyttämänä kirjekorttina.

Syitä siirtoon on kaksi: Ensinnäkin valmiuslain antamin valtuuksin Aluehallintovirasto on 17.3. ja 8.4.2020 antamillaan määräyksillä kieltänyt yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet. Kiellon tarkoituksena on välttää lähikontakteissa tarttuvan koronaviruksen leviäminen. Hallitus on 31.3. jatkanut kokoontumisrajoituksen voimassa oloa 13.5.2020 saakka. Hoitokunta arvioi näissä olosuhteissa olevan mahdotonta järjestää osakaskuntien kokous perinteiseen tapaan osakkaille turvallisella tavalla toukokuussa tai lain edellyttämällä tavalla tasavertaisesti etäjärjestelyin.

Toiseksi: hoitokunnan tietoon on tullut osakaskuntien vesialueen hallinnointia yhteisesti koskeva merkittävä asia, joka on viranomaisvalmistelussa kevään ja kesän aikana. Merkittävyytensä vuoksi asia on käsiteltävä osakaskuntien kokouksessa ja siitä on ajallisesti mahdollista tehdä päätös nyt syksyllä. Kokoukseen tuodaan myös keskusteluasia järvellä tehtävien toimien delegoimisesta tai ottamisesta hoitokunnan tehtäväksi.

Näillä perusteilla hoitokunta päätti siirtää Littoistenjärven osakaskuntien (Littoinen, Vanhalinna, Loukinainen) kokouksen alun perin syyskuun alkuun, sittemmin tiistaiksi 22.9.2020.

Päätöstä edesauttoi myös se, että Oikeusministeriö tekee yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämistä poikkeustilanteessa lakia on muutettu siten, että vuosikokousten järjestämisen aikaa jatketaan syyskuun loppuun tai ajankohtaan jolloin pandemia ei rajoita kokoontumista. Näin ollen vuosikokouksen normaalista aikataulusta voidaan poiketa ilman sanktioita.

3.9.2020 Eipä ihmeitä

Elokuun lopullakaan järvessä ei havaittu toksisia sinileviä. pH on lievässä nousussa – liekö vesikasvillisuus (elodea mukaanlukien) vauhdissa, sillä fosforin ja klorofyllin määrä maltilliset.

Sedimenttiraportti on nyt tutkimussivuilla. Vastoin pelkoja fosfori on pysynyt hyvin sedimentissä edellisen kesän jäljiltä, joten järven vedenlaadun säilymiselle on hyvät edellytykset.

Tällä hetkellä hoitokunnassa valmistellaan koealoja vesiruton korjaamiseksi. Sillä pyritään selvittämään missä määrin vesiruton avulla voisi vähentää sedimentin fosforia tai ainakin sen lisääntymistä sedimenttiin.

Vesiruttokasvustot ovat viimevuoteen verrattuna pienempiä, mutta ruskoärviää on rantavyöhykkeellä runsaasti. Toiseksi: suunnitelma hoitokalastuksesta on valmistumassa. Pääasiallisena tarkoituksena on vähentää eläinplanktonia harventavaa pikkukalastoa. Fosforin runsas määrä sedimentissä ja ravintoverkon vääristymä ovat Litsan perusongelmat.