15.10.2021 Kesän 2021 sinilevätilanteesta

Kesän mittaustulokset (11.5. – 13.10.2021) osoittavat myrkyllisten sinilevien esiintymisen Littoistenjärvessä jääneen parin viikon mittaiseksi jaksoksi juhannuksen ympärillä.

Myrkyllisen sinilevän (=maksamyrkyt) määrä Littoistenjärvessä 2021

Sinilevien määrää järvivedessä mitattiin jatkuvatoimisella optisella mittarilla Pirtan laiturilta. Allaolevassa kuvassa ei näy myrkyllinen sinileväkukinta, sillä mittari saatiin toimintakuntoon juhannuksen jälkeen. Elokuun sinileväesiintymä on havaittavissa myös syanotoksiin kuvassa yllä, mutta syyskuun piikit antavat aihetta epäillä joko hyvin paikallista kukintaa tai mittarin näyttäneen väärin. Loppusyksyn piikit reaaliaikaisen mittauksen levämäärässä ovat tuttuja myös aiemmilta vuosilta.

Sinilevien määrä Littoistenjärvessä 2021 jatkuvatoimisella optisella mittarilla seurattuna.

Kolmas tapa arvoida levän esiintymistä Litsassa on katsoa Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvia, jotka osuvat pari kertaa viikossa Litsan kohdalle. Tuossa linkin esimerkkikuvassa (sulje ensin ponnahdusikkuna) syyskuun 27. pv Littoistenjärvi ja Kakskerranjärvi erottuvat edukseen muusta Varsinais-Suomen rannikkoalueesta, jossa huuhtoumat pelloilta ja leväkukinnot näkyvät selvästi. Satelliiteista on apua pilvettömällä säällä, joskaan ilmakuvista ei pysty toistaiseksi päättelemään luotettavasti, mitä levää järvessä esiintyy.