Vedenlaadun seuranta 2016

Hoitokunta sai tiedoksi neuvottelukunnan 31.8.2016 kokouksessa käsitellyn yhteenvedon Littoistenjärven vedenlaadun seurannasta vuonna 2016. Sen mukaan järven vedenlaatu oli keväällä ja alkukesällä kohtuullinen, mutta huononi erittäin huonoksi heinä-elokuun vaihteessa. Typpi-, fosfori- ja klorofylliarvot nousivat korkeimmiksi koskaan mitatuista. Fosforia on liuennut pohjasta veteen pH:n käytyä selvästi yli 9.

”Vedenlaatuseurannan mukaan Littoistenjärven ekologinen tila kesällä 2016 oli huonompi kuin kertaakaan tutkitulla jaksolla. Veden fosforimäärä viisinkertaistui kesän aikana. Littoistenjärven ekosysteemi pysyi entistäkin vankemmin planktonvaltaisen ja sameavetisen tasapainotilan puolella.”. (Sarvala, 2016)

 

Littoistenjärven kunnostus hallitusohjelman kärkihankkeiden joukkoon

Ympäristöministeriö myönsi 2.12.2016 valtionavustuksen Littoistenjärven kunnostukseen vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistävänä kärkihankkeena vuosille 2016-2018 (diaari YM101/481/2016) . Avustus on enintään 36,66% hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 175 000€.

Kuntien aiemmin tekemän budjettivarauksen kanssa Littoistenjärven hoitokunta voi edetä osakaskuntien päättämän kunnostamissuunnitelman mukaisesti (ks. alla) vuonna 2017.

Ympäristöministeriön tiedote