15.10.2021 Kesän 2021 sinilevätilanteesta

Kesän mittaustulokset (11.5. – 13.10.2021) osoittavat myrkyllisten sinilevien esiintymisen Littoistenjärvessä jääneen parin viikon mittaiseksi jaksoksi juhannuksen ympärillä.

Myrkyllisen sinilevän (=maksamyrkyt) määrä Littoistenjärvessä 2021

Sinilevien määrää järvivedessä mitattiin jatkuvatoimisella optisella mittarilla Pirtan laiturilta. Allaolevassa kuvassa ei näy myrkyllinen sinileväkukinta, sillä mittari saatiin toimintakuntoon juhannuksen jälkeen. Elokuun sinileväesiintymä on havaittavissa myös syanotoksiin kuvassa yllä, mutta syyskuun piikit antavat aihetta epäillä joko hyvin paikallista kukintaa tai mittarin näyttäneen väärin. Loppusyksyn piikit reaaliaikaisen mittauksen levämäärässä ovat tuttuja myös aiemmilta vuosilta.

Sinilevien määrä Littoistenjärvessä 2021 jatkuvatoimisella optisella mittarilla seurattuna.

Kolmas tapa arvoida levän esiintymistä Litsassa on katsoa Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvia, jotka osuvat pari kertaa viikossa Litsan kohdalle. Tuossa linkin esimerkkikuvassa (sulje ensin ponnahdusikkuna) syyskuun 27. pv Littoistenjärvi ja Kakskerranjärvi erottuvat edukseen muusta Varsinais-Suomen rannikkoalueesta, jossa huuhtoumat pelloilta ja leväkukinnot näkyvät selvästi. Satelliiteista on apua pilvettömällä säällä, joskaan ilmakuvista ei pysty toistaiseksi päättelemään luotettavasti, mitä levää järvessä esiintyy.

24.9.2021 Vesi kirkastumassa, syysmuutto käynnissä

Basillit saivat kyytiä Ristikallionkin rannalta elokuun lopussa (ks. tutkimussivulta 31.8. päivitys). Sen jälkeen vesi on jatkanut kirkastumistaan. Järvellä käy nyt aika kuhina, kun kesän satoa pistellään poskeen.

Littoistenjärven hoitokunta esittelee Litsan virkistyskäytön muutoksia ensi viikolla Lahdessa vesistökunnostuspäivillä etäyhteydellä. Esityksen runko ilman kuvia on ladattavissa tästä linkistä: LakeLittoistenjärviRemediation2021LahtiDeliveredJups

19.8.2021, päivitys 23.8.2021 Vesi sameaa, sinileväpitoisuus maltillinen, enterokokkeja havaittu erityisesti Ristikallion rannalla

Liedon terveystarkastajan ottamien näytteiden mukaan Litsan uimarannat täyttävät vedenlaatuvaatimukset lukuunottamatta tunsasta enterokokkien määrää Ristikallion rannalla. Ristikallion ranta ei siis täyttänyt näytteenottohetkellä uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Yleensä enterokokkipitoisuudet laskevat nopeasti. Niiden runsastuminen loppukesästä on ollut Litsalla jokavuotinen ilmiö, jonka syy on epäselvä – tänä vuonna ne ajoittuvat samaan aikaan runsaiden sateiden kanssa, joka voisi viitata huuhtoumaan maalta. Havainto antaa aihetta tarkkaavaisuuteen Ristikallion rannalla. Mittaustulokset ovat näkyvillä uimarannoilla ja myös tutkimussivuillamme, mutta tältä ne Ristikallion rannalla näyttivät (hälytysraja-arvo on max 400 MPN/100ml)

  • Näyte Ristikallion uimaranta 17.8.2021: 1600 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 19.8.2021: 1300 MPN/100ml
  • Näyte Ristikallion uimaranta 23.8.2021: 460 MPN/100ml

Kuten lähes reaaliaikainen seuranta tästä linkistä näyttää, vedessä on ollut sinilevää maltillisesti. Myrkyllisiä sinilevälajeja ei havaittu terveystarkastajan aistinvaraisessa tarkastelussa. Leväkukinnot näkyvät veden sameutena, mutta lajien tarkempi määrittäminen tehdään vasta talvella kesän aikana otetuista vesinäytteistä.

 

 

4.8.2021 Silmälläpidettävä

Heinäkuun lopun vedenlaatumittaukset paljastavat, että leväkasvustolle sopivia ravinteita on runsaasti. Tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä, mutta lähes reaaliaikaista sinilevän määrämittaria ja näitä sivuja on syytä pitää silmällä – ja aina tarkistaa tilanne ennen uimista.

24.7.2021 Ei sinilevää

Myrkyllistä sinilevää ei havaittu nimeksikään 22.7. otetussa näytteissä. Yksityiskohtaiset tulokset ovat tutkimussivulla, kuten myös aiemmat terveysviranomaisten teettämien uimarantojen vedenlaatutulokset.

Sinilevän määrän näet tästä linkistä lähes reaaliajassa.

23.6.2021 Uimista Littoistenjärvessä ei suositella

Sinilevä on runsastunut nopeasti ja 22.6.2021 otettujen näytteiden perusteella sinilevä on myrkyllistä. Nyt ei ole oikea aika uida Litsassa!

Myös Liedon kunnan Järvelästä saman päivän aamulla (22.6. klo 9:50) ottamassa näytteessä esiintyi runsaasti sinilevärihmoja (L-SVYT 23.6). Ne ovat lajeja, joiden tiedetään voivan erittää myrkyllisiä yhdisteitä ja näin on nyt käynyt, kuten Turun yliopiston tulokset osoittavat. Vaikka vedenlaatu on mikrobiologisesti varsin hyvä, uimista ei sinilevän vuoksi suositella. Kuntien uimarannoilla on tuo samainen testausseloste varoilmoituksena.

Seuraavan kerran sinilevän myrkyllisyyttä arvioidaan parin viikon päästä. Reaaliaikainen sinilevän määrän seurantamittari on asennettu paikoilleen ja kunhan data saadaan kulkemaan, linkki mittaustuloksiin löytyy täältä.

Kaikkien lajien uimarit: seuratkaa näitä sivuja!