30.9.2023 Sinilevä ilmestyi syyskuussa

Syyskuussa järven tilanne muuttui nopeasti – pH alkoi nousta elodea-kasvuston tihentymisen ja kasvun hiipuessa valon vähetessä. Fosforia alkoi vapautua sedimentistä ja sinilevät yleistyivät syyskuun alussa ja niiden kukinnot ovat myrkyllisiä.

Tapatumien kulusta voisi päätellä, että kasvustoa olisi syytä harventaa ennen kuin se alkaa muodostaa tiheitä vyöhykkeitä ja poistaa, ettei sitä jää jään alle kuluttamaan talvella happea. Kasvuston voi Litsalla tehtyjen kokeilujen perusteella jättää rannalle kuivumaan ennen poiskuljetusta, jolloin sen massa pienenee kymmenykseen.

Lintuinfluenssasta: Litsalla liikkujien on syytä olla tarkkana kuolleitten lintujen kanssa vaikka toistaiseksi Litsalla ei lintuinfluenssaa tiedetä havaitun. Lähin tartunta on vahvistettu pari viikkoa sitten Topinojalle kuolleesta harmaalokista, ja harmaalokit käyvät suurin määrin Litsalla kylpemässä ja lepäilemässä. Ohjeet yksittäisten kuolleitten lintujen käsittelyyn hävittämiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta  ja mikäli järvellä tai kosteikolla havaitaan useita kuolleita lintuja, on siitä syytä ilmoittaa pikimiten Kaarinan tai Liedon virkaeläinlääkärille (yhteystiedot ovat erillisessä tiedostossa).