Työryhmä pohtimaan Littoistenjärven kalastussääntöjä

Kalastajat ovat toivoneet erilaisten kalastusmuotojen sallimista Littoistenjärvessä (esim. ootto-onginta ja täkykalastus eri muodoissaan). Toistaiseksi johtokunta ei ole antanut näihin lupia, mutta hoitokunta on perustanut työryhmän johtokunnan jäsenen Risto Santalan ja aktiivikalastajan Kai Appelbergin johdolla valmistelemaan kalastusalueen kanssa Littoistenjärven kalastussääntöä.