22.6.2021 Pohjaeläimistö monipuolistuu, sää ja veden laatu otolliset sinileväkukinnoille

Vuoden 2020 laajennetun näytteenotannan perusteella Littoistenjärven pohjaeläimistö on monipuolistunut ulappa-alueilla. Surviaissääskilajiston perusteella ekologinen tila on parantunut hyvin rehevästä reheväksi. Järven rantavyöhykkeillä pohjaeläinten määrä on noussut hyväksi, lajisto on edelleen tyydyttävä. Kokonaisuutena järven tila on edelleen paranemaan päin pohjaeläimistön määrällä ja lajien määrällä mitattuna aiemmista vuosista.

Rantamatalassa on näkynyt vähäisessä määrin sinilevää, mutta kesäkuun vedenlaatumittaukset osoittavat että sinileväkukinnoille on hellesäällä otolliset lisääntymisolosuhteet. Paikalliset erot esiintymisessä voivat olla huomattavan suuret. Siksi uimareiden on syytä tarkastaa uimarannoilta mahdolliset viranomaiset varoitukset ja arvioida myös silmämääräisesti, onko vesi uimakelpoista.

Molemmat raportit ovat tutkimussivuilta saatavilla.

P.S. Reaaliaikainen sinilevän määrän mittari on vielä asentamatta, sillä rikkoutunut laituri on saatu vasta korjattua. Vesinäytteistä tehtyjen sinilevien myrkyllisyysmittauksien analysointi on työn alla.