22.6.2021 Osakaskuntien kokouksesta

Littoistenjärven säännöstely-yhtiö Oy on siirtänyt säännöstely- ja vedenjohtamisluvan vuodelta 1970 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnalle sellaisenaan vesilain (587/2011) 17 luvun 7§ sallimana. Säännöstely-yhtiö on ilmoittanut siirrosta V-S ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnovarat vastuualueelle 25.5.2021 ja ilmoituksen perusteella aluehallintovirasto on lopettanut luvan rauettamista koskevan käsittelyn.

Littoistenjärven osakaskuntien kokous valtuutti 22.9.2020 hoitokunnan tekemään sopimuksen Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kanssa säännöstely- ja vedenotto-oikeuden siirrosta. Säännöstelyä ja säännöstelyrakenteiden ylläpidosta 1.1.2021 tehty sopimus on nähtävillä niinikään sivulla http://www.littoistenjarvi.fi/jarven-hoitosuunnitelmat/.

Säännöstelyrajat ovat ennallaan: alaraja on NN+35,70 ja yläraja NN+36,05. Liedon kunta on uusimassa vedenkorkeusmittaria vanhan vesilaitoksen välpän vieressä Verkatehtaan rannassa.