11.4.2023 Järvi talvehtinut hyvin

Maaliskuun vedenlaatumittauksessa kokonaisfosforipitoisuus aavistuksen pienempi kuin edellisinä talvina. Happipitoisuus oli poikkeuksellisen korkea, joten ilmeisesti kasviplanktontuotanto oli jo käynnissä maaliskuussa. Mitä sitten maaliskuun lopun pakkaset saivat aikaan jää arvoitukseksi, sillä jäille ei enää uskaltanut mennä mittailemaan. Kaikesta päätelleen ilmastus on kuitenkin toiminut, vaikka järvellä on ollut pitkään jääkansi.

Äyriäisplanktontuloksista näkyy selvästi Litsan ravintoverkon vääristymä: kasviplanktonia ravinnokseen käyttävän eläinplanktonin määrä oli kesällä 2022 edelleen alhainen, joskin parempi kuin pari vuotta sitten (2020).

 

 

5.3.2023 Umpihankihiihtoa ja revontulia

Pakkasten kiristyessä järvelle on ilmaantunut jälleen hiihtäjiä. Varsinaista tehtyä latua sen enempää kuin luistelubaanaakaan ei ole tehty. Vaihtelevien säiden vuoksi jäälle ei ole rohjennut sen enempää kunta kuin LTU. Tulevina viikkoina keskilämpötila pysyttelee pakkasen puolella, joten ainakin jään kantavuutta hiihtolatujen tekemiseen selvitellään alkuviikosta.

15.2.2023 Pilkkitapahtumia Littoistenjärvellä

Luvalliset pilkkitapahtumat

Loppiaisen Onki-86 -seuran ahvenpilkkikisat käytiin yhdeksän pakkasasteen säässä. Yhteensä 23 pilkkijää saivat vallan hyvän saaliin: Ahventen lukumäärä jäi arvauksen varaan (noin 1500kpl), sillä eräillä tuli vaakakori piripintaan, mutta yhteissaalis oli nelisenkymmentä kiloa, ja suurin kyrmyniska painoi 440g.

Mannerheimin Lastensuojeliiton Littoisten paikallisyhdistys sekä Länsi- Suomen kalatalouskeskus järjestävät Littoisten uimarannan ympäristössä ja Litsalla 26.2.2023 klo 10:00-14:00. Pienimuotoinen koko perheen pilkkitapahtuma on maksimissaan 12 perheelle ja sisältää Kalatalouskeskuksen opastuksella pillkkimisen opettelua/ kokeilua. Yhteyshenkilönä on Jonna Tähtinen (@kalatalouskeskus.fi).

Luvattomat kalastustapahtumat

31.1.2023 Kuoviluodon edustalla oli isompi porukka ootto-onkijoita. Toisin kuin onki tai pilkki, ootto-onki (kuten verkko ja iskukoukkukin) on seisova pyydys, johon Littoistenjärvelle ei saa pyydyskalastuslupia. Poikkeuksena on katiska.  Osakaskunnat ovat päätyneet olla myymättä lupia seisoviin pyydyksiin, sillä passiivipyydykset saattavat aiheuttaa unohtuessaan tai ajelehtiessaan ongelmia muille järvellä liikkujille ja eläimille. Täkyraksien ja ryöstäjän/madeharan käyttö rokastamiseen on kielletty jo muutenkin kalastuslain nojalla (46§ 5).

Suuremmista tapahtumista vesialueella on syytä ilmoittaa ja pyytää lupa yhteystietosivun sähköpostiosoitteesta, siltäkin varalta, että järvellä sattuu olemaan tulossa samaan aikaan muita tapahtumia.

26.12.2022 Uutisia

Jääkansi tuli varhain

Littostenjärvi jäätyi aikaisin – jäätä on 10-20 cm – paikoitellen vähemmän, joten lienee taas paikallaan antaa vakiovaroitus heikoista jäistä, tarpeellisest) muistutus rititävistä varoetäisyyksistä ja varustuksesta (naskalit, köysi nyt vähintään). Jäillä liikkuu kukin omalla vastuullaan.

Pilkkikisat loppiaisena, katiskalupia vielä myynnissä

Onki-86 järjestää pilkkikilpailut Littoistenjärvellä valoisaan aikaan. Yhteyshenkilö on seuran puheenjohtaja Jorma Jantunen.

Katiskalupia vuodelle 2023 on jäljellä vielä viitistentoista kappaletta.

Tulevan vuoden toimia

Sekä hoitokunta että neuvottelukunta kokoontuivat marras- joulukuun vaihteessa 2022. Ilmastus jatkuu talvella 2022-2023 ja hyväksi todetut avannorajoittimet ovat jälleen käytössä. Avannot merkitään kuten ennen. Mikäli jää kestää, tehdään jäälle taas kävely-, luistelu- ja hiihtourat mahdollisuuksien mukaan ja riittävän etäälle (= 30…50m) asutuista rannoista.

Vuonna 2023 neuvottelukunta otattaa vedenlaatu-, kasvillisuus-, eliöstönäytteet ja sinilevien myrkyllisyysmittaukset entiseen malliin pari kertaa kuukaudessa avoveden aikaan. Tulokset julkaistaan näilläkin sivuilla niiden valmistuttua. Uimakaudella sinilevien esiintymistä seurataan lähes reaaliajassa yhdellä mittarilla ja lisäksi viranomaiset valvovat vedenlaatua  uimapaikoilla noin kerran kuukaudessa otettavin näyttein.

Verkatehtaalle Väriojan laskuputken suulle on asennettu vedenkorkeusmittari auttamaan järven vedenpinnan ennakoinnissa ja sääntelyssä.

Hoitokunta esittää kevään 2023 osakaskuntien kokoukselle rahoituksen hakemista  vuosina 2023-2025 ELY-keskuksen meren- ja vesienhoidon ohjelmasta. Hakemus jätettiin marraskuussa 2022 ja sen omarahoitusosuuteen saatiin neuvottelukunnan suostumus käyttää järven hyväksi tehtäviä toimia.

Littoistenjärven tila 2022

Littoistenjärven sameuden vuonna 2022 aiheuttivat pääasiass muut kuin sinilevät. Vedenlaatu ja biologinen tila oli muuten hyvä – uposkasvillisuus ei runsastunut osoittanut runsastumisen merkkejä, joskin ruskoärviää ja vitoja esiintyi jonkin verran enemmän kuin aikaisempina vuosina. Koekalastusta ei tehty.

Raportissaan emeritusprofessori Jouko Sarvala ja Harri Helminen vertailivat Littoistenjärveä Rymättylän Kirkkojärveen, jossa vastaavanlainen kunnostus tehtiin kesäkuussa 2002 kahdesti. Vesistönt rehevöityvät kunnostuksen jälkeen vähitellen hyvin samalla tavalla – kuvissa se on esitetty kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvolla) – mutta rehevöityminen ottaa vuosia, jos ei kymmeniäkin.

Englanninkielinen raportti kokonaisuudessaan on tutkimusivulla kuten myös yhteenveto kalvosarja neuvottelukunnan kokouksesta.

 

20.9.2022 Loppukauden sinileväesiintymä ei ollut myrkyllistä

Lähes reaaliaikainen sinilevämäärän mittaus osoitti elokuun puolivälissä kohonneita lukemia. Sinilevämyrkkyjä ei kuitenkaan havaittu.

Järvellä käynyt moottorivene oli kasvillisuusnäytteitä ottamassa. Tulosten mukaan vesiruton biomassa on vähenyt kolmannekseen edellisestä vuodesta. Tämä vastaa hyvin silmä- ja kosketushavaintoja; rannoille vesiruttoa ajautui vain muutamia pätkiä, eikä vesirutto suuremmin uimistakaan enää haitanneet. Kalastajien vieheisiin tarttui todennäköisesti aiempaa enemmän karvalehteä, mutta kaikkiaan kasvillisuus väheni ulapalla samean veden vuoksi. Ravinteita oli riittävästi ja niitä meni vettä samentaneiden levien käyttöön.

Liekö syynä onnsitunut järven lepyttely. Kuvassa hoitokunnan puheenjohtaja polvistuu antamaan järvelle jokavuotisen huikan.

Kuva: Jouko Sarvala

Sinilevät vähissä, uimarantojen vesi kunnossa

ja ne vähätkin sinilevät eivät olleet viime mittauksessa.myrkyllisiä.

Viranomaisten tekemä uimarantojen uimarantojen vedenlaatuseuranta näyttää myös hyvältä: bakteereita on vain vähän. Kävijämääriin nähden tilanne on hyvä. Täydelliset dokumentit liitteineen ovat tutkimussivuilla.

Lidon di Litsan tulokset

Ristikallion uimarannan tulokset

Järvelän uintikeskuksen tulokset

Niin, ja kioskikin on taas ollut avoinna.

28.6.2022 Valo ja lämpö lisäävät sinilevien määrää

Sinilevien määrä on edelleen vähäinen ja niiden ilmaantuminen. on viikon-parin myöhässä aiempiin vuosiin verrattuna. Lämpötila ja sinilevien määrät näkyvät lähes reaaliaikaisena tässä verkko-osoittessa.

Allaolevassa kuvassa näkyy sinilevien erittämien maksamyrkkyjen määrä ja rajat. Vielä ollaan maltillisissa lukemissa, sillä ne seuraavat levien määrää muutamien päivien viiveellä. Tilanne voi muuttua paikallisesti hyvinkin nopeaseti veden lämmetessä. Mittarien lisäksi on syytä käyttää silmiään ja älliä näiden ohjeiden mukaiseti.

Osakaskuntien kokous pidettiin juhannuksen alla 21.6.2022. Osakaskunnat myönsivät hoitokunnalle tili- ja vastuvapauden. Hoitokunta tiedottaa jatkossakin ensisijaisesti näiden sivujen kautta, ja valmistelee nykyistä paremmin osakkaat tavoittavat kokoonkutsumisen kanavat. Uusi hoitokunta järjestäytyi heti kokouksen jälkeen. Hoitokunta alkaa valmistella sääntöjä ja menettelytapoja katiskapyynnin sallimiseksi Littoistenjärvellä osakaskuntien päätöksen mukaisesti. Lisäksi osakkaat ja hoitokunta tarjoavat neuvottelukunnalle apua syanotoksiinien tihennettyyn seurantaan 2022. Hoitokunta on yhteydessä neuvottelukuntaan niinikään osakaskuntien kokouksen päätöksen mukaisesti.