ELY-keskus on hyväksynyt Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen vesientarkkailuohjelman

ELY-keskus on hyväksynyt Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen vesistöntarkkailusuunnitelman muutoksin ja lisäyksin 9.3.2017 (päätös 6/2017, VARELY/1241/07.00/2013). Hoitokunnan kemikaalikäsittelyn projektipäällikkö tekee päätöksen edellyttämät muutokset vesistöntarkkailusuunnitelmaan ensi tilassa.