ELY-keskus on hyväksynyt Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen kalastontarkkailuohjelman

ELY-keskus on hyväksynyt Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen kalastontarkkailusuunnitelman tarkennuksin 27.3.2017 (Dnro VARELY/485/5723/2017).