Littoistenjärven tilaa koskeva raportti

Littoistenjärven neuvottelukunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2013 järven tilaa koskevan raportin. Linkki raporttiin löytyy sivulta Järven hoitosuunnitelmat.