Littoistenjärven tilaa käsitellään Kaarinan ympäristölautakunnassa 16.6.2016

Lautakuntakäsittelyn taustalla oleva asiantuntijaselvitys ja osakaskuntien hyväksymät ympäristöluvan mukaiset kunnostamistoimet ovat yhdensuuntaisia. Liitteessä 3/2016 on emeritusprofessori Jouko Sarvalan lausunto 24.5.2016: Littoistenjärven ekologinen tila 2015 ja toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi: YML liite 3/2016

http://yle.fi/uutiset/littoistenjarven_viimeinen_parannuskeino_voi_loytya_kemiallisesta_saostuksesta/8961258