Littoistenjärvelle ympäristöministeriön rahoitusta!

Ympäristöministeriö on myöntänyt toukokuun lopussa Littoistenjärven hoitokunnalle harkinnanvaraista valtionavustusta maksimissaan 46% hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 100.000€ (alv 0%) ajalle 23.5.2019-30.11.2020. Litsaistus-hankkeen välittömiä tavoitteita ovat:
Hankkeelle nimitetään ohjausryhmä ja omarahoituksesta on alustavasti sovittu Littoistenjärven neuvottelukunnan kanssa.
Käytännön toteutus alkaa heti. Talvenjälkeistä ja kesänmittaan kasvavaa vesikasvustoa poistetaan hallitusti ja vähitellen, jotta järvestä pystyvien ravinteiden määrä pystytään määrittämään. Laajamittaisiin kasvillisuuden poistoihin ei ole tarkoitus ryhtyä, mutta rannoille kerääntyvän kasviaineiksen keräämiseksi uimarantojen läheisyyteen on tuotu siirtolavoja.