Littoisten, Loukinaisten ja Vanhalinnan osakaskuntien osakaskiinteistöjen omistajien vuosikokous

Littoistenjärven Littoisten, Loukinaisten ja Vanhalinnan osakaskuntien vuosikokous pidetään tiistaina 10.5.2016 klo 17.00 Littoisten koulussa, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen.

Kokouksessa käsitellään osakaskuntien sääntöjen mukaan varsinaiselle
kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään ympäristöluvan mukaiseen kemikaalikunnostukseen ryhtymisestä vuonna 2017. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 16.30. Kokouksen aluksi esitellään kemikaalikunnostuksen suunnitelma.

Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja tulee nähtäväksi Kaarinan
kaupungin maankäytön toimistossa/Tanja Hämäläinen, Lautakunnankatu 4,
20780 Kaarina alkaen 7. päivästä kokouksesta ja pidetään nähtävänä, kunnes 21 päivää kokouksesta on kulunut.

Asialista: Esityslista 20160510 (76kB)

Ympäristölupa: Päätös 149/2014/2, www-versio, D.Nro ESAVI/177/04.08/2013 on ladattavissa aluehallintoviraston sivuilta osoitteesta https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=851038

Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta