Kemikaalisaostuksen valmistelua tekemään Vahanen Environment Oy

Littoistenjärven hoitokunta valitsi 19.2. kokouksessaan Vahanen Environment Oy:n valmistelemaan kemikaalisaostuksen ympäristöluvassa vaadittuja selvityksiä ja suunnittelemaan toteutusta osakaskuntien kokouksen päätettäväksi.