26.12.2022 Uutisia

Jääkansi tuli varhain

Littostenjärvi jäätyi aikaisin – jäätä on 10-20 cm – paikoitellen vähemmän, joten lienee taas paikallaan antaa vakiovaroitus heikoista jäistä, tarpeellisest) muistutus rititävistä varoetäisyyksistä ja varustuksesta (naskalit, köysi nyt vähintään). Jäillä liikkuu kukin omalla vastuullaan.

Pilkkikisat loppiaisena, katiskalupia vielä myynnissä

Onki-86 järjestää pilkkikilpailut Littoistenjärvellä valoisaan aikaan. Yhteyshenkilö on seuran puheenjohtaja Jorma Jantunen.

Katiskalupia vuodelle 2023 on jäljellä vielä viitistentoista kappaletta.

Tulevan vuoden toimia

Sekä hoitokunta että neuvottelukunta kokoontuivat marras- joulukuun vaihteessa 2022. Ilmastus jatkuu talvella 2022-2023 ja hyväksi todetut avannorajoittimet ovat jälleen käytössä. Avannot merkitään kuten ennen. Mikäli jää kestää, tehdään jäälle taas kävely-, luistelu- ja hiihtourat mahdollisuuksien mukaan ja riittävän etäälle (= 30…50m) asutuista rannoista.

Vuonna 2023 neuvottelukunta otattaa vedenlaatu-, kasvillisuus-, eliöstönäytteet ja sinilevien myrkyllisyysmittaukset entiseen malliin pari kertaa kuukaudessa avoveden aikaan. Tulokset julkaistaan näilläkin sivuilla niiden valmistuttua. Uimakaudella sinilevien esiintymistä seurataan lähes reaaliajassa yhdellä mittarilla ja lisäksi viranomaiset valvovat vedenlaatua  uimapaikoilla noin kerran kuukaudessa otettavin näyttein.

Verkatehtaalle Väriojan laskuputken suulle on asennettu vedenkorkeusmittari auttamaan järven vedenpinnan ennakoinnissa ja sääntelyssä.

Hoitokunta esittää kevään 2023 osakaskuntien kokoukselle rahoituksen hakemista  vuosina 2023-2025 ELY-keskuksen meren- ja vesienhoidon ohjelmasta. Hakemus jätettiin marraskuussa 2022 ja sen omarahoitusosuuteen saatiin neuvottelukunnan suostumus käyttää järven hyväksi tehtäviä toimia.

Littoistenjärven tila 2022

Littoistenjärven sameuden vuonna 2022 aiheuttivat pääasiass muut kuin sinilevät. Vedenlaatu ja biologinen tila oli muuten hyvä – uposkasvillisuus ei runsastunut osoittanut runsastumisen merkkejä, joskin ruskoärviää ja vitoja esiintyi jonkin verran enemmän kuin aikaisempina vuosina. Koekalastusta ei tehty.

Raportissaan emeritusprofessori Jouko Sarvala ja Harri Helminen vertailivat Littoistenjärveä Rymättylän Kirkkojärveen, jossa vastaavanlainen kunnostus tehtiin kesäkuussa 2002 kahdesti. Vesistönt rehevöityvät kunnostuksen jälkeen vähitellen hyvin samalla tavalla – kuvissa se on esitetty kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvolla) – mutta rehevöityminen ottaa vuosia, jos ei kymmeniäkin.

Englanninkielinen raportti kokonaisuudessaan on tutkimusivulla kuten myös yhteenveto kalvosarja neuvottelukunnan kokouksesta.