1.7.2024 Runsaasti sinilevää

Kesäkuun lopun helteet nostivat sinilevien määrää ja tällä hetkellä järvessä uiminen ei ole suotavaa. Runsastunut kasvillisuuskaan ei ole pystynyt pidättelemään sinilevien yleistymistä. Aiemmin pintaan noussutta kasvillisuutta nevuottelukunta keruutti pariin otteeseen pois itärannalta, mutta se ei näissä olosuhteissa ole riittänyt. Tihentynyt kasvillisuus, lämmin vesi ja tyyni ilma vapauttavat fosforin pohjasta veteen syanobakteerien käyttöön.

Itärannan kasvustoa 1.7.2024. Kuva: Ella Kiviniemi.

Tehokkaallakaan hoitokalastuksella ei enää ehdi tilannetta korjata, eikä se olisi mahdollistakaan tiheässä kasvustossa – eikä siihen ole saatu varojakaan.

Hoitokunta on selvittänyt niiton mahdollisuutta aiemmin ja se näyttäisi alustavasti toimivalta toimenpiteeltä sekä fosforin vähittäisessä poistamisessa että hoitokalastuksen mahdollistavana toimenpiteenä. Kasvillisuutta on kuitenkin tonneittain ja koneellinen niitto edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa ja kokoamis-valutusalueen, ettei vettä tarvitsisi turhaan kuljetella.